طنز ـ آقا شما ورود واکسن کرونا را ممنوع اعلام کردید

آقا شما ورود واکسن کرونا را ممنوع اعلام کردید؟ ـ طنز سیاسی

عظمای ولایت گفت با منطق ملایی

واکسن نخرید هرگز از هرکس و هر جایی

گر کشته شود ملت از حمله‌ این ویروس

احسنت به این همکار ویروس کرونایی

ما همره این ویروس هم بوده و هم هستیم

آن رتبه پایینی ما مسند بالایی

گفتیم که تحریمات ما را ندهد امکان

گفتند خرید آزاد، از هرکس و هر جایی

گفتیم «اف اِی تی اف» شد مانع این اقدام

گفتند ندارد منع داروی کرونایی

گفتیم که خود باشیم در مرحله تولید

خندید ز غضب ملت بر حیله ملایی

اکنون که شده افشا هر حیله و ترفندی

دستور دهیم ناچار از موضع عظمایی

هر واکسن غربی را تحریم کنیم یکسر

از «فایزر» و از «آکسفورد» یا نوع «مُدرنا» یی

ممنوع نَبُود اما از بهر بقای ما

وارد بشود هر نوع ابزاری و کالایی

لازم بُوَد و واجب البته خرید آن

آمریکایی و چینی یا نوع اروپایی

فتوای «امام» این است، ابقاء نظام «اوجَب»

بر هر عملِ واجب از منظر ملایی

از بهر بقای خود برجان بخرید «آقا»

هم مضحکهٔ عالم هم خواری و رسوایی

گفتا چنین رندی با شیخی شقاوت خو

آید پس از این شبها خورشیدی و فردایی

زود است و نباشد دیر با خیزش این ملت

پایان شب شیخان باشد چه تماشایی

مطالب مرتبط

کرونا و گاو خامنه‌ای ـ دیدار حقانی و نمکی با عظما در ای سی یو ـ انیمیشن طنز سیاسی

واکسن نخرید!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here