یک جاهایی دیگه اعتراض و شعار جواب ندارن باید یک فکر دیگه کرد

شورشگران پیروزی می‌سازند: یک جاهایی دیگه اعتراض و شعار جواب ندارن باید یک فکر دیگه کرد

فاز سرنگونی آخوندها با سه تحول شناخته می‌شود:
1- قرار گرفتن رژیم در شرایط اضطراری به‌لحاظ اقتصادی-اجتماعی و بحرانهای مهارناپذیر
2- ورود جامعه ایران به فاز خیزش‌ها و قیام‌ها که از دیماه ۹۶آغاز شده است.
3- برپایی شبکه‌یی سراسری از شورشگران فداکار با آتش شعله‌ور کانون‌های شورشی علیه مظاهر حاکمیت آخوندی.

بنابراین در دوران جدید:
تعارض بین رژیم و جامعه ایران بیش‌از‌پیش تشدید می‌شود. شاه هم در ته خط به حکومت نظامی و نخست‌وزیر کردن ارتشبد ازهاری روی آورد اما نتیجه معکوس گرفت.
در این دوران، شبه راه‌حل‌ها و آلترناتیوهای تصنعی و مجازی، فضای حیاتی خود را از دست می‌دهند.
میانه‌روی و اصلاح‌طلبی قلابی مردار شده و انقلاب و سرنگونی به‌مثابه تنها راه‌حل، درخشان و تابان می‌شود.
بله دوران جوشش قیام‌ها و برپایی گردآنهای ارتش آزادی است، رژیم آخوندی در بن‌بست سرنگونی است. مردم و مقاومت به‌سوی پیروزی پیش می‌روند و ایران آزاد می‌شود.

مطالب مرتبط

حکم جدید رئیسی جلاد: اصول ۱۲گانه مقابله با فساد

ویژگیهای فاز سرنگونی آخوندها

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here