خبر تو خبر ـ  مهمترین خبرهای هفته در قالب طنز

مهمترین خبرهای هفته در قالب طنز ـ خبر تو خبر

نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه

امواج اعتراضات سراسری در حالیست که رئیسی جلاد در وحشت از نفرت عظیم اجتماعی، با نمایش‌های مضحکی به‌نام سفر استانی تلاش می‌کند با وعده‌های تو خالی «معیشت» و «واکسن» و باید درمانی و دروغهای بزرگ، آبی بر زبانه‌های آتش خشم مردم بریزد؛ از جمله صبح ۳مهر در ایلام مدرسه‌ای بازگشایی کرد و اشک تمساح ریخت که «امروز شان و منزلت معلم باید حفظ بشود و معیشت معلم باید مورد توجه قرار بگیرد!».

اما در عین اهمیت اعتراضات گسترده و سراسری امروز معلمان با شعارهایی که بسا فراتر از خواست صنفی، در ابعاد سیاسی اختناق و دیکتاتوری آخوندی را نشانه رفته بود؛ در نخستین روز بازگشایی مدارس اتفاق مهمتری هم رخ داد و آن رویارویی گستردهٔ جبهه متحد مردم با تمامیت رژیم آخوندی بود.

آن هم در شرایطی که به‌تازگی خامنه‌ای برای مقابله با همین جامعهٔ عاصی، مجبور شد یکی از بزرگترین و دردناک‌ترین جراحی‌های نظام ولایت فقیه را انجام دهد و با حذف گسترده از رأس تا قاعدهٔ نظام، رئیسی جلاد را به‌عنوان رئیس‌جمهور منصوب کند. اقدامی با پیامدهای گستردهٔ اجتماعی علیه رژیم در داخل و به‌جان خریدن فشارهای سنگین و خردکنندهٔ بین‌المللی. اما هنوز ۲ماه از این اقدام خامنه‌ای نگذشته، با اعتراضات سراسری امروز اقشار مردم روبه‌رو شد.

مطالب مرتبط

خبر تو خبر ـ  گرفتن دکترا با ۶ کلاس سواد ـ حلوا حلوا کردن رئیسی در سیرکهای نمایش جمعه

بازگشایی مدارس؛ درس اول: قیام برای آزادی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here