اژه‌ای به دانشجویان گفت: من را نقد جدی کنید!

من را نقد جدی کنید! ـ اژه‌ای به دانشجویان گفت ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

اژه‌ای، آخوند گوشخوار روز پنجشنبه ۶آبان در وحشت از تکرار قیام آبان، همراه با هیاتی از قضاییه جلادان به خوزستان سفر کرد. اژه‌ای با ترس و نگرانی موضوع امنیت را بعنوان اولویت این استان بیان کرد و سیستمهای اطلاعاتی، انتظامی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی را در امنیت استان دخیل دانست و به آنها فراخوان داد.

رئیس قضاییه جلادان گفت: نکته بعدی که بنظرم باز اولویت است که اینها تأثیر متقابل دارد به همدیگه، بحث امنیت آرامش مردم است. خب اگر کشور آرام نباشه مردم آرام نباشند تولید هم نیست ثروت هم نیست، آرامش هم نیست.

ناهنجاریها هم روز بروز بیشتر میشه حقیقتاً سیستم اطلاعاتی سیستم انتظامی دستگاه قضایی دستگاه اقتصادی دستگاه فرهنگی همه اینها در امنیت دخیل هستند. اینجور نیست که ما بیاییم بگوییم حتی دستگاه فرهنگی ما تو مسأله امنیت دخیل نیست. نخیر اونهم دخیل است. تا می‌گوییم امنیت بلافاصله ذهن ها متوجه میشه به اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و احیاناً قوه قضاییه، درست است اینها در صف اول هستند مسئولیت بزرگ دارند.

مطالب مرتبط

۱۶ آذر: روز دانشجو

آخوند اژه‌ای: بحث امنیت اولویت کشور است، همه سیستمها در امنیت دخیل هستند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here