ترانه طنز ـ فری نغمه ـ مرگ بر سیدعلی

فری نغمه ـ مرگ بر سیدعلی ـ ترانه طنز

یک هموطن شجاع جان به لب رسیده در همدان با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» اعتراض خود را به حکومت فاسد خامنه‌ای نشان داد. مردم حاضر در صحنه نیز به حمایت از این هموطن پرداختند.
تصاویر نشان می‌دهد نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای در وحشت از گسترش پیدا نکردن این حرکت اعتراضی، فردی که شعار “مرگ بر خامنه‌ای” می‌دهد را دستگیر کردند.

این ویدیو روز پنجشنبه ۹دیماه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.

یک هم‌وطن در همدان ـ ۹دی۱۴۰۰: مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر خامنه‌ای

فریاد یک خانم هم‌وطن بازنشسته ـ ۷دی۱۴۰۰: شما همه چیز را نابود کردید و حالا نوبت نابودی شماست.

مطالب مرتبط

ترانه طنز ـ مذاکره ـ برجام ـ امیرعبداللهیان

سر دادن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» در همدان توسط یکی از هموطنان شجاع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here