آفساید ـ سالمرگ سلیمانی و کمپین قاسم کتلت

سالمرگ سلیمانی و کمپین قاسم کتلت در برنامه آفساید
بسیج تبلیغاتی سرسام‌آوری که رژیم آخوندی از ۲هفتهٔ پیش شروع کرده بود و مناسبت نفله شدن قاسم سلیمانی را هم به‌ آن ضمیمه کرد، به‌پایان رسیده است.

این بسیج تبلیغاتی از روز ۶دی با گرداندن ۴۰۰تابوت بقایای قربانیان جنگ ضدمیهنی (که یک رکورد طی دهه‌های اخیر محسوب می‌شود) و سخنرانی رئیسی جلاد در آن مراسم آغاز شد و با تعزیه‌گردانی حول هلاکت قاسم سلیمانی به‌مدت ۱۰روز دیگر ادامه یافت. طی این مدت تمام دستگاه تبلیغاتی رژیم از صدا و سیمای منحوس خامنه‌ای تا نمایش‌های جمعه و جماعت و روزنامه‌های حکومتی مملو از روضه‌خوانی و دجالگری و نمایش‌های چندش‌انگیز دربارهٔ این جلاد قسی‌القلب بود.

رژیم در این بسیج تبلیغاتی چند هدف را دنبال می‌کرد، نخست می‌خواست از همزمانی سالگرد ضدتظاهرات ۹دی ۸۸ و چسباندن آن به‌ سالمرگ هلاکت قاسم سلیمانی یک ۹دی دیگر بسازد و چنین القا کند که این بار نیز توانسته به‌ کار قیام پایان دهد.

رئیسی جلاد در سخنرانی خود در روز ۶دی که این نمایش را استارت زد، گفت: «ناامنی‌ها بحمدالله با همت مردم و نیروهای جان برکفمان شرایط کشور شرایط امن شده»(تلویزیون رژیم ۶دی).

پاسدار سلامی سرکردهٔ سپاه پاسداران خامنه‌ای هم روز بعد در یک سخنرانی گفت: «دشمن در حوادث اخیر هر چه لشکر و یگان تربیت کرده بود با همه توان به‌میدان آورد، اما شکست سختی خورد»(خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۷دی).

هدف دیگر رژیم از این کارزار تبلیغاتی آن بود که با چهره‌سازی از قاسم سلیمانی برای نیروهای وارفته رژیم او را به‌عنوان نماد اقتدار و چسب نیروهای زهوار دررفته رژیم جلوه دهد؛ اما این هدف در بطن خود، حاوی تناقض دردناکی بود، چرا که از یک‌سو این «نماد اقتدار» ۳سال پیش در نزدیکی فرودگاه بغداد، خیلی ساده تکه‌پاره شده بود و دیگر وجود خارجی نداشت و از سوی دیگر تبلیغات در مورد «عظمت شخصیت حاج قاسم» و نوحه‌سرایی دربارهٔ «نقش بی‌بدیل» او که هم خط خامنه‌ای را در جنگ و تروریسم و هم در سیاست و دیپلماسی پیش می‌برد، حاکی از آن بود که رژیم نتوانسته و نخواهد توانست حفرهٔ ناشی از حذف او را که عملاً فرد شمارهٔ ۲ رژیم بود، پر کند
مطالب مرتبط
آفساید ـ سوتی پاسدار اباذری و رو شدن ابعاد ریزش در نظام
نفله شدن دوباره جلاد قاسم سلیمانی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here