اتوبوس

اتوبوس


غضنفر باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه


به غضنفر میگن: از مسافرت چی آوردی؟ غضنفر میگه: تشریف


«
غضنفر سرش میخوره به میله وسط اتوبوس ، جا به جا ولو میشه کف اتوبوس . بعد از چند لحظه ، چشماشو باز میکنه میبینه ملتی که واستادن بالا سرش میله رو گرفتند . میگه : ولش کنین ببینم چی میگه !

لطفا به اشتراک بگذارید: