گم شدن خر

گم شدن خر


یک روز ملانصرالدین خرش را در جنگل گم می کند.


موقع گشتن به دنبال آن یک گورخر پیدا می کند.


به آن می گوید: ای کلک لباس ورزشی پوشیدی تا نشناسمت


وظیفه و تکلیف
روزی ملانصرالدین بدون دعوت رفت به مجلس جشنی.
یکی گفت: "جناب ملا! شما که دعوت نداشتی چرا آمدی؟"
ملانصرالدین جواب داد: "اگر صاحب خانه تکلیف خودش را نمی‌داند.


من وظیفه‌ی خودم را می‌دانم و هیچ‌وقت از آن غافل نمی‌شوم

لطفا به اشتراک بگذارید: