موشکاف ۱۳ مهر عظما با اون جسم ناقصش رفته بود ورزشگاه آزادی که بلکه بسیجی‌هاش یه ریزه روحیه بگیرن

موشکاف ۱۳ مهر

?موشکاف:‌ سلام! عظما با اون جسم ناقصش رفته بود ورزشگاه آزادی که واسه بسیجی هاش روضه بخونه بلکه یه ریزه روحیه بگیرن. هاهاهاها. آخه تو این شرایط رمقی به خود عظما نمونده، چه برسه به بسیجیاش. هاهاهاها.

خامنه ای- ۱۲ مهر

این جلسه بزرگ در موقعیت بسیار حساسی تشکیل شده است موقعیت کشور موقعیت منطقه موقعیت جهان موقعیتهای حساسی ست بخصوص برای ما ملت ایران، حساسیت از این جهت که از یکطرف عربده کشی های سران استکبار و سیاستمداران آمریکای جهانخوار

از یک طرف مشکلات اقتصادی کشور و تنگی معیشت بخشی از، بخش بزرگی از مردم کشور

?موشکاف: هاهاهاها. خوب اعتراف می کنه ها. می گه نظام تو محاصره اس. از یه طرف از داخل مردم خشمگین و گرسنه و از یه طرف از بیرون.  این دو تا اعتراف، حالا ببینین سر اقتصاد چی میگه.

ما البته مشکل اقتصادی داریم؛ اقتصاد نفتی داریم که این خودش عیب بزرگ است. فرهنگ صرفه‌جویی نداریم؛ بسیار ضعیف است. اسراف عیب است. این عیوب را ما داریم ولی عیب واقعی این‌ها نیست. عیب واقعی بن‌بست است که بحمدالله نداریم. ما بن‌بست نداریم.

عیب واقعی این است. عیب واقعی این است که جوان کشور گمان کند راه‌حلی وجود ندارد جز پناه بردن به دشمن.

?موشکاف: هاهاهاها. راست گفته. بن بستی در کار نظام نیست، چون کارش از بن بست گذشته، حالا نظام در محاصرة کامله. کسی که تو بن بسته، دست کم راه برگشتن داره، اما حالا مردم راه برگشتنی هم برا نظام ولایت نذاشتن، حسابی تو هچله. هاهاهاها.
من صریحاً اعلام می‌کنم کسانی که در داخل کشور، این فکر را که مطلوب و محبوب دشمن است ترویج می‌کنند، این‌ها خیانت می‌کنند. این خیانت به کشور است.

اینکه بر طبق میل دشمن، ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، این بزرگترین خیانت به ملت ایران است. این اتفاق نمی‌افتد.

من به حول و قوه‌ی الهی و به کمک شما، تا جان و توان در بدن دارم نخواهم گذاشت این اتفاق در کشور بیفتد.

?موشکاف:‌هاهاهاها. تا جان و توان در بدن دارم؟! هاهاهاها. آخه مشکل همین جاست، جونی به عظما و نظامش نمونده. برجام یه تیکه از جونشو گرفته، اف ای تی اف یه تیکة دیگه، تحریمای جدید هم که تو راهه لاجونش کرده. هاهاهاها. از همه مهمتر، بچه های قیام! اونا که بدجوری رمق عظما رو گرفتن. هاهاها. همین روزاس که گٍیم اور بشهgame over. هاهاهاها.

موشکاف: بعله! عظما اومده بود برا بسیجی های ریزشی قدرت نمایی کنه اما اعتراف کرد که نظام تو موقعیت حساسیه، راه هم اتوبان نیست، چاله چوله که چه عرض کنم، دره و پرتگاه سرنگونی تو مسیره. هاهاهاها. یه آه و فغانی هم از رسانه ها و فضای مجازی کرد که ای داد! تو رسانه ها برا مثل بمب شیمیایی عمل میکنه. هاهاهاها. بعله، حال و روز عظما و نظامش اینطوریاس و هر روزم بدتر می شه. هاهاهاها خدانگهدار
لطفا به اشتراک بگذارید: