سر قبر

سر قبر


یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید. مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم!


*******************************************


غضنفر باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه.


*******************************************


غضنفر رو برق 3 فاز می گیره پرت می کنه بلند می شه می گه: اگه مردین یه فاز یه فازبیاین جلو


لطفا به اشتراک بگذارید: