موشکاف ۲۷ آبان داد و فغان نظام از برانداز اصلیشه

موشکاف ۲۷ آبان
?موشکاف:‌ سلام! گل بود، به سبزه نیز آراسته شد. هاهاهاها. گلش همون تحریماس که خورده تو ملاج عظما ، سبزه اش هم قطع‌نامة‌ محکومیت نظام ولایت تو سازمان ملل بخاطر نقض افسارگسیختة‌ حقوق بشره که اتفاقا اون هم خورده تو ملاج عظما. هاهاهاها.
تلویزیون رژیم – ۲۵ آبان
واکنش ایران به پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی به اسم حقوق بشر
«قطعنامه‌یی غرض ورزانه و مردود! این واکنش سخنگوی وزارتخارجة کشورمونه به پیش‌نویس قطعنامة جدید ضد ایران؛ قاسمی گفته: این قطعنامه بتنی بر نگرشی گزینشی، و غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده وقویا محکوم و مردوده. واکنش دستگاه دیپلوماسی ایران به قطعنامه‌ییه که کانادا با پشتیبانی آمریکا و کانادا درکمیتة سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرده و مدعی شده وضع حقوق بشر در ایران وخیم شده.
?موشکاف:‌ هاهاهاها. کی گفته وضع حقوق بشر تو ایران وخیمه. اعداما که به راهه، شکنجه و زندان و سنگسار هم که هست. حقوق بشر از این بیشتر. اگه از نظام ولایت بپرسی میگه کشورایی که اعدام و شکنجه ندارن حقوق بشر رو نقض می کنن. هاهاهاها. اما خداییش قطع‌نامه اش به موقع بود، اونم با رای مثبت ۸۵ کشور دنیا. هاهاهاها.
«بلافاصله بعد از این ادعا، نمایندة سوریه در سازمان ملل این طور واکنش نشون داد: «مسیس ضد ایران» این قطعنامه‌یی که در سازمان ملل متحد مطرح شده، چیزی جز هدر دادن وقت نیست. ما با سیاسی کردن و استفاده از سازمان ملل برای هدف قرار دادن کشورهای خاص مخالفیم».
وی افزود: استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه های حقوق بشری و سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه برای پیگیری مقاصد شوم افراط گرایانه و هم چنین سیاست های آشوب طلبانه و حمایت از تروریست های تجزیه طلب را قویا محکوم می کنیم و معتقدیم ادامه این روند اعتماد جامعه بین المللی به سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و اثربخشی و کارایی آنها را در مواقع ضروری و لازم زیر سوال می برد».
?موشکاف:‌ هاهاهاها. به روباهه میگن شاهدت کیه، میگه دمم. هاهاهاها. حالا هم شاهد عدم نقض حقوق بشر نظام ولایت شده سوریه و نمایندة بشار جنایتکار. هاهاهاها. برو جلو آببندی شی. هاهاهاها. از این غلطا به شماها نیومده. هاهاهاها. اما ببینین نالة اصلی نظام از کجاست. هاهاهاها.
-مجمع عمومی سازمان ملل-اسحاق آل حبیب-اشاره به سازمان
«سفیر ایران در سازمان ملل افزود: «همدستی با گروهکهای تروریستی شناخته شده و تحمیل یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایرانیان که در تعارض با قطعنامة 2231 شورای امنیت وحکم الزام آور دیوان بین‌المللی دادگستری تنها نمونه‌یی کوچک از این تلاشهای مخرب قدرتهای بزرگ برای تضییع حقوق ملت ایران است».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، داد و فغان نظام از برانداز اصلیشه. هاهاهاها. اگه اونا نباشن با هزارتا تحریم و هزار تا محکومیت، ککش هم نمی گزه. هاهاهاها. اما اونا هستن، هم خودشون هم کانونای شورشی شون. ای داد و ای بیداد. هاهاها. عظما! دارن میان واست. هاهاهاها. بچه های قیام! گرفتین؟! هاهاهاها. فعلا خدانگهدار

لطفا به اشتراک بگذارید: