موشکاف ۷ آذر دم کارگرای شوش و اهواز و همة کارگرا گرم که حسابی جز رژیمو درآوردن

موشکاف ۷ آذر
?موشکاف: سلام! دم کارگرای شوش و اهواز و همة کارگرا گرم که حسابی جز رژیمو درآوردن. زنده باشین که نفس گرمتون تو تظاهرات، نظام ولایتو درب و داغون کرده. هاهاهاها. آخه کارگرا تنها نیستن، دانشجوها هم ازشون حمایت کردن. هاهاهاها. این یعنی زنگ خطر واسه نظام ولایت. هاهاهاها.
آملی لاریجانی-بسیج قوا برای حل مشکلات کارگران
تلویزیون رژیم -5آذر97
گوینده رژیم: «رئیس دستگاه قضا با تاکید بر همکاری همة قوا برای حل و فصل مشکلات معیشتی و صنفی کارگران گفت:‌ دشمن در صدد سوءاستفاده از برخی مطالبات صنفیه و کارگران نباید بهونه به دست دشمن بدن».
آملی لاریجانی:‌ 0110 «یک وجهه دیگه هم داره و اون عبارت است از سوء استفاده دشمن از برخی خلاها، از برخی کاستی ها اینکه بخواهند کارگرها را تحریک بکنند برای اینکه به مطالباتشون برسند نظم رو به هم بزنند اینها هم باید باهاشون برخورد بشه.
?موشکاف: هاهاهاها. چخه سگ پا کوتاه!‌ هاهاهاها. یارو از طرفی تراز میکنه که مشکلات کارگرا حقه اما از اون طرف بود و نبود نظام ولایتو تو گر گرفتن همین قیاما میدونه. هاههاها. بخاطر همینه که سگای پاچه گیر ضد شورشو به صحنه می‌فرستن اما کارگرا که جلو میان، اونا عقب میرن. هاهاها. یعنی میدونن سرکوب ممکنه یکی دو روز و تاکتیکی موضوعو جمع کنه اما استراتژیک قیام رادیکال‌تر میشه. هاهاهاها. بعله.
احمدی نژاد – ۵ آذر
“چه کسی ضد انقلاب است؟ نحوه برخورد با کارگران معترضی که ماه ها از دریافت حقوق اندک و بخورو نمیر نیز محروم بوده اند؛ در هفت تپه و اراک و دیگر نقاط کشور و دستگیری و سرکوب آنان با کدام منطق سازگار است؟ آیا این رفتار نشانه فاصله عمیق از مشی انقلاب و وظیفه؛ نه حتی انقلابی، بلکه وظیفه انسانی نیست؟ چه کسی پاسخگو و چه کسی ناظر و رسیدگی کننده و چه کسی ضد انقلاب است؟ اگر کسانی فریادهای امروز مردم را نشنوند؛ آیا می توانند انتظار داشته باشند که فردا مردم فریادهای آنان را بشنوند
?موشکاف: هاهاهاها. از این بگذریم که به نوشتة سایتای حکومتی استارت ورشکست شدن نیشکر هفت تپه تو دورة احمدی نژاد خورده اما فارغ از جنگ و جدال باندی، ببینین اوضاع نظام چه بی‌ریخته که رئیس جمهور سابق خودش که سوگولی عظما هم بود اینطوری هشدار میده که روزی میرسه که مردم، جیغ و دادای کارگزاران نظامو نمی شنون. هاهاها. یعنی داره از قیام می‌ترسونه. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی جهان صنعت – ۶ آذر
به دلیل آنکه از سال‌ها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب گرفتار است، افزایش بیکاری، مشکلات کارگری، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا سازنده یک شرایط ناامن داخلی باشند. بر این اساس‌ اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، باید همزمان تنش‌های داخلی و بین‌المللی را بپذیرد.
بنابراین از آنجا که بی‌توجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار داده است، مجبور است بین بد و بدتر تنها یکی را انتخاب کند بنابراین تنها راه در شرایط کنونی، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم خواهد بود!
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، فعلا دولت تو برزخه اما خیالشون راحت! مردم میخوان جهنمی واسه نظام ولایت به پا کنن که اون سرش ناپیدا. هاهاهاها. منظورش از تنش داخلی همینه، یعنی قیام. هاهاهاها. بعله. هم احمدی‌نژاد و هم سایتای حکومتی از قیام می‌ترسن. قیامی که اصلاح طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسه. بچه های قیام دنبال تموم کردن کل ماجرای نظام هستن. ایشالا به زودی. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: