?انا للله و انا الیه راجعون

?انا للله و انا الیه راجعون


با نهایت تاثر و تالم تحریم دوست، برادر، همرزم، همدم و عزیز دل امان


مرحوم معذور مختوم سپاه پاسداران فرزند دجال اعظم


را به اطلاع عموم میرسانیم ???


?به همین مناسبت مجلس یادبودی در خور شان مرحوم روز جمعه 11/8/1396 از ساعت 6 الی 7 صبح در ساختمان علوی واقع در نیویورک خیابان پنجم برگزار میگردد


حضور شما سروران باعث شادی روح آن مرحوم بدبخت و تسلی خاطر بازماندن نایاکی خواهد شد


از طرف خانواده های داغدار :تریتا پارسی، بی بی سی فارسی، علیزاده و ...


?انجمن ماله کشان برون مرزی ولایت

لطفا به اشتراک بگذارید: