موشکاف۲۸ آذر یه زمانایی بود که عظما و شیخ فری با دمشون گردو میشکستن اما حالا

موشکاف۲۸ آذر
?موشکاف: سلام! یه زمانایی بود که عظما و شیخ فری با دمشون گردو میشکستن و وقتی قطع‌نامه ای هم علیه شون تصویب میشد، زیاد ککشون نمی گزید. آخه سیاست بین المللی روی مماشات سوار بود. اما الانه اوضاع عوض شده، هاهاهاها. یه قطع نامه که تصویب میشه واسه نظام خرج داره. هاهاها. اونم خرج زیاد.
تلویزیون رژیم – ۲۷ آذر
قطعنامه ضد ایرانی-رای ضعیف مجمع عمومی سازمان ملل به طرح کانادا
«سازمان ملل به قطعنامة ضد ایرانی توسط کانادا با اکثریت ضعیف، رأی مثبت داد؛ این قطعنامه که پیشتر به بهانة دعاوی حقوق بشری در کمیتة سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، با 84رأی موافق، 30رأی مخالف و 68رأی ممتنع به تصویب رسید. کانادا رابطة دیپلوماتیک با ایران ندارد و به نوعی مسئولیت پیشبرد خشونتهای حقوق بشری غرب با ایران را بر عهده دارد. نمایندة دائم ایران در سازمان ملل با سیاسی خواندن این قطعنامه خواستار جلوگیری از استفادة ابزاری از حقوق بشر علیه کشورها شد». 00.42
?موشکاف: هاهاهاها. استفادة ابزاری از حقوق بشر. هاهاهاها. بعله، جامعة جهانی باید بجای استفاده از حقوق بشر، مثل نظام ولایت از ابزار اعدام و سنگسار و شکنجه استفاده کنه. هاهاهاها. این کارمندای سازمان ملل هم بجای این کارا باید مثل سفیر سفرای نظام ولایت برن اینور اونور دنیا بمب بذارن و ترور کنن. هاهاهاها.
خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۲۷ آذر
بهرام قاسمی با اشاره ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار داشت: این قطعنامه بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است که آن را مردود می دانیم.
همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ... با صدور بیانیه ای در محکومیت قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران با پرچم‌داری برخی دولت‌هایی که خود از بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، بدون در نظرگرفتن واقعیات موجود در ایران و مبتنی بر نگرشی تبعیض آمیز، گزینشی، مغرضانه و با اهداف سیاسی تهیّه و تصویب شده است که آن را مردود دانسته و قویأ محکوم می کنیم.
?موشکاف:‌هاهاها. اینم از سوختن همه جای نظام. هاهاهاها. هم وزارت خارجه اش و هم قضائیه اش. هاهاهاها. اما میدونین چرا اینقدر سوختن؟ بخاطر اینکه این بار دیگه فضای مماشات خشکیده. این محکومیت تاثیر سیاسی رو نظام داره. باهاش به نظام ولایت فشار میارن، که وقتی به فشار اعتراضات خشم مردم اضافه می شه، دیگه واویلا. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: