از مسافرت چی آوردی؟

از مسافرت چی آوردی؟


به غضنفر میگن: از مسافرت چی آوردی؟ غضنفر میگه: تشریف.


*******************************************


غضنفر به رفیقش می گه من یه تمساح پیدا کردم چیکارش کنم؟ میگه ببرش باغ وحش. فردا رفقیش می گه بردیش؟ غضنفر می گه: آره. تازه امشب هم می خوام ببرمش سینما.


*******************************************


غضنفر خواب میبینه داره بازی میکنه باباش رو میکُشه میره مرحله بعد. از خواب بلند میشه میبینه باباش جلوش نشسته میگه اه سیو نکردم.

لطفا به اشتراک بگذارید: