حکایت زیبا


❤️حکایت زیبا❤️

روباهی به فرزندش گفت:

فرزندم 

از تمام این باغ ها میتوانی انگور بخوری

غیر از آن باغی که متعلق به "ملای" ده است!

حتی اگر گرسنه هم ماندی به سراغ آن باغ نرو!

روباه جوان از پدرش پرسید

چرا مگر انگور آن باغ سمی است؟

روباه به فرزندش پاسخ داد

نه فرزندم اگر"ملا" بفهمد که ما

از انگور باغش خورده ایم

فتوا می دهد و گوشت روباه را حلال می کند و دودمانمان را به باد می دهد!

با این جماعت که قدرتشان

بر "جهل مردم" استوار است هیچ وقت در نیفت !!

❤️عبید_زاکانی


لطفا به اشتراک بگذارید: