موشکاف ۱۷ بهمن- نظام ولایت به امامزادة اروپا دخیل بسته بود و انتظار شفا داشت

موشکاف ۱۷ بهمن
?موشکاف: سلام! نظام ولایت به امامزادة اروپا دخیل بسته بود و انتظار شفا داشت اما نه تنها دردای بی درمون نظام شفا پیدا نکرد بلکه داره کور هم میشه. هاهاهاها. اتحادیه اروپا بیانیة جمعبندی از نظام دادن و گفتن جمع کن کاسه کمچة موشکیو! جمع کن دخالتای منطقه ای رو! جمع کن بساط اعدام و نقض حقوق بشرو. هاهاهاها. عظما. بیچاره چی فکر می کرد... چی شد. هاهاهاها.
پاسخ وزارت خارجه به بیانیه اتحادیه اروپا
وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره سازوکار ویژة تجاری با ایران تاکید کرد: مرتبط کردن اجرای این سازوکار که از تعهدات ذاتی سازوکار برجامی است با الزامات نهادهایی چون FATF غیر قابل قبول است. وزارت خارجه ضمن استقبال از نکات مثبت بیانیه اتحادیه اروپا می‌افزاید: انتظار طبیعی و واقع گرایانه آن است که سازوکار مالی سریعتر اجرا شود و جنبه‌های دیگر تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی را پوشش دهد.
در این بیانیه گفته شده جنبه های اقتصادی برجام و انتفاع ایران از آن اهمیت بسزایی دارد و چگونگی اجرای تعهدات طرف های اروپایی برجام می تواند ملاک و محکی تعیین کننده و اساسی در تنظیم مناسبات آتی ایران باشد.
وزارت خارجه تاکید کرد فعالیت های دفاعی ایران صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی است و این موضوع هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. اعتقاد راسخ داریم طرح این گونه موضوعات در شرایط فعلی منطقه ای و تهدیدات آشکار علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی سازنده نیست».
?موشکاف: هاهاهاها. تی وی ریش حتی خودشون رو هم سانسور می کنه. هاهاهاها. آخه تو بیانیة وزارت خارجة نظام چیزای دیگه هم اومده بود. ترس و لرزی که نگو و نپرس. هاهاها. چون بیانیة اتحادیه اروپا تروریسم نظام تو اروپا رو هدف قرار داده بود. بخاطر همین مجبور شدن ترس اصلی رو رو کنن. هاهاهاها.
بیانیة وزارت خارجة رژیم – ۱۶ بهمن
« ایراد چنین اتهامات واهی و بی اساس و ابراز نگرانی اروپایی ها در شرایطی که گروههای تروریستی... در اروپا آزادانه فعالیت می کنند، نه تنها در شرایط کنونی سازنده نیست بلکه در راستای اهداف معاندینی است که خواهان تیرگی روابط ایران با اروپا هستند».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله. ترس اصلی همین جاست. مجاهدین، اپوزیسیون سازمانیافته. تروریسم نظام همونا رو نشونه رفته، آخه اونان که براندازن. هاهاهاهاها. حالا یه کم بشنوین از آه و ناله های یه راس از لاریجانیا. هاهاهاها.
آملی لاریجانی ـ تلویزیون رژیم 15بهمن 97
آملی لاریجانی: اروپاییها بعد از 9ماه که دائماً در حال معطل کردن و مماطله بودن حالا بعد از 9ماه آمدند یک ساز و کار مالی درست کردند اینستکس و او نهم دو تا شرط عجیب و غریب به حسب گزارشات متن را ندیدم دو تا شرط عجیب و غریب که یکی بحث اف.ای.تی.اف را باید جمهوری اسلامی بپذیره بعد در بحث موشکی وارد مذاکره بشه این شرط و شروطهای تحقیر‌آمیز را به هیچوجه جمهوری اسلامی نه میپذیرد و نه باید هم بپذیره؛ دولتمردان ما باید توجه داشته باشند بنا نیست به بهای باز کردن یک آبراه کوچک هر آنچه را که آنها بخواهند تن به خواسته‌هایشان بدهیم اونها موظف بودند تحریمها را بردارند از جمهوری اسلامی خب این دروغی که از اول گفتند و عهد خلافی که بستند و نقض کردند».
?موشکاف:‌ هاهاهاها. میگه تحقیر آمیز. هاهاهاها. بعله، اون روزی که هسته ای رو دادن، عظما فکر اینجاشم کرده بود، یادتونه؟ گفت تنزل بی پایان. اول هسته ای! بعد موشکی و منطقه ای، بعد سپاه قدس و النهایه عبا عمامة عظما. هاهاهاها. اما جون ایستادن نداشت. هاهاهاها. حالا حالا ها باید دنده معکوس بکشه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: