وصیت خر


✅وصیّت خر❗️

خر وصیّت کرد: فرزندم! بیا و ‌خر نباش

این همه خر بوده ای، کافی ست پس دیگر نباش

یا تلاشت را بکن با پارتی پُستی بگیر

یا فرار مغزها کن! توی این کشور نباش

کار کردن مثل خر در شأن ما هرگز نبود!

همتی کن وارثِ این شغل زجرآور نباش

سعی کن یا رانت خواری یا زمین خواری کنی

هرچه می خواهی بخور اما پی عرعر نباش

آخورت را پُر کن و تنها خودت از آن بخور

بیخودی دلسوز اسب و قاطر و استر نباش

از مترسک هم نترس، اصلا به او جفتک بزن

لیک روی خط قرمزهای گاو نر نباش!

کهنه پالانی به تن کن، حفظ ظاهر کن ولی

در تجمّل از الاغ کدخدا کمتر نباش!

گوسفندان را بترسان از جهان آخرت

باطناً اما خودت هرگز بر این باور نباش

هر چه در دِه یونجه موجود است، یک ‌شب جمع کن

صبحش از اینجا برو، یک لحظه هم اینور نباش

تیز اگر باشی دُمَت را هم نمیگیرد کسی!

حال و ‌حولت را بکن، دلواپس کیفر نباش

حرف آخر اینکه اینجا تا ابد خرتوخر است

حامی این سرزمین بی در و پیکر نباش


لطفا به اشتراک بگذارید: