موشکاف ۱ اسفند- معلومه عظما صنعتی و سنتی رو باهم میزنه که چنین راه حل هایی ارائه میده.

موشکاف ۱ اسفند
?موشکاف: سلام! روز ۲۲ بهمن جوونای برانداز دست به کار شدن با یک کمپین سراسری تظاهرات ۲۲ بهمن نظامو پوشش دادن. هاهاهاها. طوری که تموم فضای مجازی پر شد از ۲۲ بهمن و خیابونای خالی. هاهاهاها. امان از این فضای مجازی که زد صنعت عدد و رقم سازی نظام ولایتو ورشکست کرد. هاهاهاها. طوری که خود عظما هم صداش دراومده. هاهاهاها.
خامنه‌ای – 29 بهمن

«دشمن می‌بینه البته کتمان می‌کنند در تبلیغات، در تبلیغات می‌گن هزاران نفر آمدند به خیابونهای ایران، دیگه نمیگن میلیونها نفر در همة شهرها در مجموع دهها میلیون آمدند به خیابون، این رو نمیگه اما می‌فهمه، دشمن می‌فهمه و همه می‌دانند در دنیا اون کشوری که مردمش این جور متحد در میدان باشند هیچ آسیبی از کید دشمن نمیشه به اون زد. اینو همه میدونند. یعنی این حضور شما در صحنة‌ سیاسی کشور و در صحنة انقلابی کشور و در یادبود 22بهمن، این یک حرکت سیاسی و امنیتی مهمی بود که به وسیلة‌ ملت ایران انجام گرفت».
?موشکاف: هاهاهاهاها. معلومه عظما صنعتی و سنتی رو باهم میزنه که چنین راه حل هایی ارائه میده. هاهاهاها. اما خودشم می دونه دروغ درمانی که دیگه نمی تونه حتی بسیجیایای کودن و ریزشیای خودشم درمان کنه. چطوری؟ این طوری. هاهاهاها.« دولتمردان ضعیف العقل یا احمق درجه یک عصبانی می‌شن امریکا از برخی دولتهای همکار خود و دولتهای ضعیف و مرعوب برای نشست ورشو و تصمیم گیری ضد ایران دعوت کردند اما این نشست به هیچ نتیجه ای نرسید و همه اینها نشانه ضعف است و دشمن که در حالت ضعف دچار عصبانیت می شود، شروع به جنجال و فحاشی می کند. به نتیجه هم نمی‌رسه».
?موشکاف: هاهاهاها. خب اگه دشمن این قدر ضعیفه، چرا تو و مسئولانت و فلان مسئول و فلان مسئولت چرا این قدر دارین می لرزین؟ هاهاهاها. نمی تونی جلو اعتراف خودتم بگیری.هاهاهاها«دشمن ضعیفه، وقتی ضعیفه هارت و هورت زیاد می‌کنه، این جنجال نبایستی دل فلان مسئول را خالی بکند و یا فلان جوان را دچار اشتباه و خطا کند.
«فریب دشمن رو نخورند، خدعه دشمن رو قبول نکنند، امروز شما ملاحظه می‌کنید غربیها به معنی واقعی کلمه دارند خدعه می‌کنند. تکلیف امریکاییها که مشخص است زیرا شمشیر را از رو بسته اند؛ اروپاییها هم دارند خدعه می‌کنند. من نمیگم چه کار کنند، بنشینند فکر کنند مواظب باشند مخدوع نشوند».
«هم فریب نخورند، هم وحشت نکنند از دشمن»
?موشکاف: هاهاهاها. بعله ترس و وحشت قشنگ همه شونو گرفته از خودش تا بقیه هاهاهاهاها. بعله، مهره های نظام چشم انتظارن که عظما یه غلطی بکنه تا نظام از این بحرانا بیرون بکشه، اما این فلک زده میاد و تظاهرات سوت و کور ۲۲ بهمنو علم میکنه. هاهاها. اما چرا؟‌.. بخاطر اینکه بدبخت راه حلی نداره. تو بن بسته. هاهاهاها. سه سری شونم که منتظرن عظما جام زهرا رو سر بکشه. هاهاهاها. اما عظما میدونه که این یکی رو بره بالا تا ته خط باید بره. البته قیام آفرینا و کانونای شورشی هم تو راهن. زمان زیادی واسش نمونده. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: