موشکاف ۵ اسفند - مهلت چهار ماهه FATF سوختی برای جنگ باندی

موشکاف ۵ اسفند - مهلت چهار ماهه FATF سوختی برای جنگ باندی
?موشکاف: سلام! تو این چند روزه که مهلت ۴ ماهة اف ای تی اف شروع شده، باندای مختلف نظام ریختن رو سر و کلة همدیگه. حالا نزن کی بزن. هاهاهاها. بابا تازه اول بسم الله س. دو سه روز از چهار ماه گذشته. یه نفسی بذارین واسه روندای بعدی. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی ‌ایران – ۴ اسفند
«امیدواری 4 ماهه تمدید تعلیق ایران می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چــــــند آرامشی برای تنها 4 ماه. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دیروز اعلام کرد که تا ژوئن 2019 مصادف با تیرماه 98 به کشورمان مهلت می‌دهد تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن آن چند ماهی است که در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده است».
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، فرصت ۴ ماهة اف ای تی اف مثل یه آسپرین واسه بیمار سرطانیه. هاهاهاها. نه تنها دل خوش کنک هم نیست بلکه سوخت رسان آتیش جنگ و دعوای باندیه. هاهاهاها. آخه اصل قضیه تحریماس. نه اف ای تی اف. هاهاهاها.
آخوند صفایی امام جمعه بوشهر
اروپایی‌ها از برجام خارج نشدند تا فضا را کنترل کنند چون آمریکا و اروپا دارای یک هدف مشترک هستند ...پیوستن ایران به معاهده FATF، و کنترل برنامه‌های موشکی و پروژه‌های هسته‌ای از برنامه کشورهای اروپایی است».
زیرنویس: آخوند عبدالله‌ امینی امام جمعه شهرستان مهران
«پیوستن به FATF و CFT در حقیقت گرفتار شدن در دام اروپایی‌هاست و مقام رهبری مقصودشان از اینکه مسوولان مخدوع اروپایی‌ها نشوند و فریب نخورند ناظر به پیوستن به این کنوانسیون‌ها است».
آخوند رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس
طبق گفته صدراعظم آلمان هدف اروپا و آمریکا در مواجه با ایران یکی‌است و کاری به برجام، fatf و cft ندارند و اینها همه بهانه است».
?موشکاف: هاهاهاها. اینم از کر هماهنگ دلقکای سیرک جمعه که یکپارچه دلواپسن. هاهاهاها. دلواپس چی؟‌ دلواپس اینکه نظام بیفته تو مسیر تنزل بی پایانی که عظما می گفت. هاهاهاها. دم هسته ای نظامو که قیچی کردن، بعد هم موشکی و دخالتای منطقه ای. آخرشم می رسن به خود عظما و سیرک این دلقک ها هم جمع می شه. هاهاهاها.
کیهان خامنه‌ای - 4 اسفند
مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران!
«تمدید تعلیق ایران توسط FATF در حقیقت خرید زمان برای موافقان پیوستن به این سازمان در داخل کشور است. کارگروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد تا با خرید زمان، حامیان FATF بتوانند برای جاده‌صاف‌کنی تصویب لوایح خسارت‌بار مرتبط با FATF بیشتر مانور دهند».
«سازمان بین‌دولتی FATF مدعی است که کار ویژه آن مبارزه با تروریسم و پولشویی است.این ادعا در حالی است که مقر FATF در پاریس است؛ شهری که رسما میزبان سازمان مجاهدین با کارنامه... کشتار 17 هزار شهروند ایرانی است».
?موشکاف: به به! ب ب به به! هاهاهاها. پس معلوم شد اف ای تی اف و جنگ باندی بهانه اس. هاهاهاها. اصل داستان مجاهدینن و براندازی. هاهاهاها. قیام آفرینا! کانونای شورشی! گرفتین؟ نظام ولایت با اف ای تی اف سرنگون نمیشه. کار، کار شماس. ترس نظام ولایت از شماهاس. هاهاهاها. دمتون گرم. زنده باشین که عظما رو آواره کردین. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

لطفا به اشتراک بگذارید: