موشکاف- ۱۱ فروردین- آخوندها اولش میخواستن سیل رو زیرسیبیلی رد کنن. بعد زدن تو کار تبلیغات و آب بازی

موشکاف- 11 فروردین:
?موشکاف:‌ دوستان سلام. آخوندها اولش میخواستن سیل رو زیرسیبیلی رد کنن. بعد زدن تو کار تبلیغات و آب بازی. بعد پاسدار و بسیجی فرستادن به منطقه، اما دیدن کار بیخدار تر از این حرفهاس،‌ به همین خاطر ته خط مجبور شدن بالا بیارن که همه چی زیر سر خودشون بوده. بفرمایید!‌ ببینید شیخ فری چطوری پته سپاه رو ریخته رو آب هاهاهاها:
اهواز-روحانی -جلسه شورای همآهنگی مدیریت بحران
یک شرایط محیطی بعد ما چه کار می‌کنیم من با هلیکوپتر رفتم دیدم این جاده‌هایی که شکافتند(جاده‌هایی که توسط سپاه منفجر شده) جادههایی که شکافتن از اینجا به اونجا راه‌آهن هیچ تاثیری ندارد آب از این طرف آمده این طرف آمده آق قلا بوده آمده گمیشان هیچ فرق نمی‌کند این آب ایستاده شما مثل این‌که یک قسمتی از آب این کاسه را می‌دهید به آن طرف کاسه هیچ تاثیر ندارد
?موشکاف:‌ هاهاهاها بله! اون روز که عظما می گفت خطر هولناکی در سال 98 در کمین نظامه،‌ خبر نداشت که این خطر از همین اول سال و با سیل طبیعت شروع میشه و بعد باقی سیل ها هم به دنبالش جاری میشه. یکی از این سیلها، سیل تحریم هاست که شیخ فری هم بهش اعتراف کرده:
اهواز-روحانی -جلسه شورای همآهنگی مدیریت بحران
من آخرین نکته‌یی که می خواستم بگویم این‌که سال ۹۸مثل سال ۹۷ما باز هم در تحریم هستیم در فشار تحریم هستیم مردم سال ۹۷را با سختی تحمل کردند
?موشکاف:‌ هاهاهاها بللللللله. به زودی معافیت نفتی هم تموم می شه و دیگه تمدید نمیشه و یه کف گرگی اساسی میخوره تو فک نظام. تازه همه اینها در شرایطیه که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده و اینم خودش یک بکس تو صورت نظامه هاهاهاها. تو یه چنین وضعیتی،‌ طبق معمول آه و فغان عظما از دشمنای اصلی نظام به هوا بلند میشه:
سخنان اسحاق آل حبیب در شورای امنیت در رابطه با تروریسم و اشاره به سازمان
اسحاق آل حبیب در نشست شورای امنیت با موضوع مقابله با تأمین مالی تروریزم
گفت: برخی کشورها به نام مبارزه با تروریزم اهداف سیاسی خود را تعقیب میکنند حتی برخی از گروه‌های تروریستی را از لیست سیاه خود خارج کرده و به آنها پناه دادهاند.
?موشکاف:‌ هاهاهاها حالا به همه این مصیبتها،‌ جنگ و دعواهای درونی نظام رو هم اضافه کنید. طوری دارن استخون همدیگه رو می جون که نگو و نپرس:‌
پزشکیان – نایب رئیس مجلس
« در حال حاضر به صورت مداوم یک‌دیگر را بر سر موضوعات مختلف محکوم می‌کنیم غافل از اینکه این محکوم کردن ها همان بمبی است که نیروی خارجی در زمین نظام انداخته و حتی شماری را مجروح کرده است».
?موشکاف:‌ خلاصه اینکه عظما در محاصره اس. بدجوری هم در محاصره اس هاهاهاها. از زمین و زمان داره براش میاد. هر غلطی هم بکنه چاره اش نمیشه. شل بده قیام گسترش پیدا می کنه سفت بگیره منفجر میشه. آهای سیدعلی وافور! ایستگاه آخره. دیگه باید پیاده شی. خدانگهدار، قربون شما برم.

لطفا به اشتراک بگذارید: