موشکاف‌۳۰ فروردین- این روزها تعادل عظما بدجوری بهم خورده

موشکاف ۹۸۰۱۳۰


?موشکاف:‌دوستان سلام. و بازهم سلام به جوونای غیوری که تو شهرهای سیلزده یک دستشون زیر بال هموطنا برای کمکه. یک مشتشون هم رو به نظام برای گرفتن حق سیلزده ها. عرض به حضور مبارک شما، بندة ?موشکاف هر چی این روزها در حال و روز عظما و شیخ فری موشکافی می کنم می بینم هوک چپ لیست گذاری سپاه با هوک راست سیل زیر فک نظام، تعادل هردوشون را بهم ریخته اونهم بهم ریختنی ها. آنقدر که عظمای پشم و پیل ریخته وقتی به صحنه میاد یادش میره قراره فیگور اقتدار بگیره و یک مثقال دل بذاره تو دل ریزشی ها. ملاحظه کنید:
تلویزیون رژیم – ۲۸فروردین
دشمنان به دنبال بر هم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب نشان دادن نیروهای مسلح هستند».
?موشکاف: عظما، بازهم نیومدی که! اونی که مضطرب بود کی بود؟ اونی که تا سیل راه افتاد از ترس اینکه سیل نظام را ببره کی بود؟
تلویزیون رژیم – ۲۸فروردین
اما من میدونم و اطلاع دارم قبل از دستور منهم بخش مهمی از نیروهای مسلح، ارتش تو میدان بودند.
?موشکاف: ببله. همه دیدند اینها عمامة عظما را چسبیده بودن آب نبره. سیل هم اومد همه جاها را برد. اما دوستان از حق نگذریم این روزها عظما و شیخ فری وسط ضربه های چپ و راست از سیل و لیست، مسابقة وقاحت گذاشته ان. اگه به من موشکافه، جایزه وقیح اولی را به هردو شون میدم.
تلویزیون رژیم – ۲۸فروردین
برکات نیروهای مسلح، علاوه بر ایران، شامل کشورهای دیگر نیز شده است و دست برادری دادن ارتش و سپاه، حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی‌ها بود».
?موشکاف: خب عظما برکاتت را باور کنم یا اون شعارهای مردم عراق رو که می گفتن ملالی بره بره. یعنی رژیم آخوندی اخراج اخراج. نکنه شعار دوستان افغانستانی یادت رفته میگفتن خامنه‌ای سوسماره!! خب اشکالی نداره. هرچی یادت رفته را قراره این جوونا عنقریب یادت بیارن.
خب دوستان برگردیم به مسابقة وقاحت. الان نوبت شیخ فریه. گوش کنید:
تلویزیون رژیم – ۲۹فروردین
اینکه دشمنان فکر می‌کنند سپاه پاسداران صرفاً بخشی از نیروهای مسلح ایران است، اشتباه می‌کنند. سپاه در سراسر کشور در همه صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد».
?موشکاف: این یه دهنو که سپاه همون نظامه و کلیت نظامه رو خوب اومد! اما «صحنه های ملی و خدماتی» اینجاست که تو وقاحت می‌خواد رو دست عظما بلند شه! مقصودش اینه که سپاه سر تمام سفره ها مشغول مفت خوری و بچاپ بچاپه. صحنه های ملی و خدماتی هم لابد همانجایی است که اون نجار رییس ستاد بحران نظام به سرکردگان نظام گفت لطفا تشریف نیارین اینطرفا که حفظ امنیت‌تون برای ما مشکله. دیگه بیچاره از این رو باز تر چه جوری بگه که بابا اگه اومدین طرف مردم سیلزده، خونتون پای خودتونه ها! عزت زیاد

لطفا به اشتراک بگذارید: