دوزخ واقعی ست سینه ی او


دوزخ واقعی ست سینه ی او

جمشید پیمان،۰۶ ـ ۰۶ ـ ۲۰۱۹

دل سپردی به شیخ حیلت ساز

به خیالت که به ز سلطان است

عنکبوتی ست شیوه ی کارش

تارهایش کلامِ قرآن است

کج کند کار و می نماید راست

رهزن عقل و دزدِ ایمان است 

داغ مُهری زده به پیشانی

باورت گشته او مسلمان است؟

بر لبش دائمن خدا جاری ست

حضرت حق از او گریزان است

گرچه نامش شده " ولیّ فقیه"

در حقیقت شقیّ نادان است

دوزخ واقعی ست سینه ی او

خالی از نور و پُر ز نیران است

هان! نیفتی به دام حیله ی او

عاجز از حیله هاش شیطان است

حرف هایش همه دروغ و فریب

ناقض هرچه قول و پیمان است

بی رقیب است در ستم کاری

ظالم بی حیای دوران است

نپذیرد وجودش اصلاحی

خواجه در بند نقش ایوان است (سعدی)

چاره ی این پلید بی همتا

ای عزیزان، قیام ایران است!

پایان


لطفا به اشتراک بگذارید: