الاغی دعا کرد...


الاغی دعا کرد صاحبش بمیرد تا از زندگی خرانه خود خلاص شود

صاحبش فکر الاغ را خواند و گفت ؛

ای خر! با مرگ من تورا شخص دیگری خریده و اندازه نیسان آبی بارت خواهد کرد .

دعا کن که از خریت خود بیرون شوی چاقال ...


لطفا به اشتراک بگذارید: