اشرفِ سه یعنی چه؟ ...


اشرفِ سه یعنی چه؟ به ما چه می گوید؟

ــ اگر مقاومت سرفراز ایران در اوج اقتداراست و پوزه ی رژیم آخوندی را به خاک مذلت مالیده ، نتیجه کوشش و مبارزه همه جانبه، جانانه و بی امان توام با شکیبائی و پایداری او است!

ــ بهتر از من می دانید که هیچ دری، دریچه ای و حتی روزنه‌ای به خودی خود یا بنا به تصمیمی ازغیب باز نمی شود. هر در و پنجره ای وقتی گشوده می گردد که انسان از جایش برخیزد و آن را بگشاید!

ــ درست است که خدا هم گفته هر کار دلش بخواهد می کند، اما نگفته که می کند، برعکس، تاکید کرده است که خودمان بکنیم و نتیجه اش را ببریم: لیس للانسان الّا ما سعا!


لطفا به اشتراک بگذارید: