معلم تاریخ...


دوم راهنمایی یه معلم تاریخ داشتیم، جلسه اول بعد از سلام علیک، درِ گوش یکی از بچه‌ها یه جمله گفت، قرار شد اون به بغل ‌دستیش بگه و همینطور دهن به دهن برسه آخر کلاس. نفر آخر که جمله رو گفت، اولی گفت اصلا  جمله این نبود! معلممون گفت:  بچه‌ها، کل تاریخو همینجوری نوشتن..


لطفا به اشتراک بگذارید: