شعله های سر به فلکِ ...


شعله های سر به فلکِ جسم و روح " سحر آبی " که اتفاقا ریشه های ارتجاع و بخصوص خامنه‌ای جانی را به آتش کشیده بیش از هر پیامی هرگونه تحقیر ، سرکوب و زن ستیزی از سوی رژیم فاشیستی مذهبی آخوندها  را به چالش کشیده است.

  بر اساس سوابق و تجربه های تاریخی قیام ها و انقلابات بشر در تمام دوران هیچ پیروزی و موفقیت صورت نگرفته است ، مگر اینکه زنان و مردان با حضوری منسجم دست در دست هم و با احترام به حقوق و مطالبات خود در چنین مبارزاتی دشمن را بر زمین زده اند.

از این منظر یقینا برای شکستن جو اختناق برای شرکت مستمر و منسجم و یکپارچه جهت حضور در اعتراضات ، تظاهرات ، تحصن و قیام  زنان و مردان ایران زمین نیز بایستی که دست در دست هم و دوش به دوش یکدیگر در این راستا با همبستگی و همسوئی با  خواست ملت ایران که همانا سرنگونی این رژیم میباشد، به مبارزه خود  بر اساس احترام به حقوق و مطالبات برابر و مشترک و بدور از هرگونه تبعیض جنسیتی  هویتی جدید و دقیقا بر خلاف ماهیت ضد بشر و ضد زن آخوندها بدهیم.

در جامعه و خانواده بزرگ ورزش نیز همانند دیگر اقشار جامعه اینگونه رفتار و عملکرد که یک اصل  بر اساس وظیفه ملی و ورزشی میباشد از التزامات و تعهدات با ارزش تلقی میشود. در همین ارتباط در مقاطع و سرفصل هایی ایجاب میکند که همه اعضای این خانواده از ورزشکاران ، مربیان ، دست اندرکاران و مهمتر تماشگران که نقش مهم و عمده ای دارند ، با تمام امکانات و با استفاده از تمام ابزار های به حق در راستای سرنگونی رژیم فاشیستی مذهبی آخوندها مصمم و جسورانه شرکت کنند.

تماشگران و هواداران  تیم های ورزشی ، بخصوص تیم های فوتبال جدا از رنگ و پرچم باشگاه مورد علاقه در این هدف ملی ضمن حفظ علایق و عشق به رنگ خاص با اتحاد و با پشتیبانی در این راه از نقش موثر و مفید خود غافل نباشند.

در این ایام که همه ما یعنی جامعه ورزشی ایران، البته جدا از عناصر وابسته به رژیم و پاسداران، از خودسوزی " سحر آبی " در اندوه و غم بسر میبریم ، جا دارد که اگربایکوت و تحریم مسابقات را به هر دلیلی میسر نمی دانیم، بنابر التزام و تعهد که به " سحر" ها داریم فضای استادیوم ها را به نام و گرامیداشت همه "سحرها" رنگارنگ کنیم و فریاد و صدای دختران و زنان تحقیر شده و سرکوب شده باشیم.این حداقل انتظاری هست که از جامعه ورزشی ایران و بخصوص تماشاگران و هواداران عاشق میرود.

در مسابقات این هفته از لیگ برتر فوتبال در ایران در مسابقه که " دربی"  نام دارد، یعنی مسابقه حیثیتی و حیاتی برای هر دو تیم پرسپولیس و استقلال و هوادارانشان البته که در راستای نکات و خواست های به حق که در بالا به آنها اشاره شد این وظیفه بر دوش هواداران هر دو تیم سنگینی خاصی دارد.واضح تر گفته شود ، البته پیچیدن نسخه منظور نیست.بلکه اشاره به وظایف و مسئولیت های تک تک شماها و درخواست یک پیشکسوت میباشد،فضای استادیوم آزادی  را به نام "سحر آبی " و" سحرها " که همانا مادران ، همسران و دختران شما مردان هستند به فضایی از عشق به آزادی و رهایی از هرگونه تبعیض جنسیتی تبدیل کنید.فردای با شکوه و آباد ایران به نسل دختران و پسران تک تک شماها تعلق دارد که اتفاقا شماها زمینه های ساختن چنین ایرانی را بایستی ایجاد کنید .این یک وظیفه ملی میباشد.

باشد که با شجاعت ، جسارت و خروش تک تک زنان و مردان ایران زمین در فردای پیروزی در کنار هم در استادیوم ها  سرود " ای ایران "  را با عشق به یکدیگر با بالا بردن پرچم سه رنگ شیر و خورشید ، بخوانیم.


لطفا به اشتراک بگذارید: