موشکاف۲۷آبان- درود و صد درود به جوونا و مردم شورشی در بیش از صد شهر ایران!

موشکاف ۹۸۰۸۲۷
?موشکاف: سلام! و صد سلام به قیام آفرینا! درود و صد درود به جوونا و مردم شورشی در بیش از صد شهر ایران! هاهاهاها. چی بگم؟ بگم گل کاشتین؟ اینکه خیلی کمه. ایرانو گلستان قیام کردین! ای والله! دمتون گرم! زنده باشین که عظمای فلک زده رو از لونه اش کشیدین بیرون. هاهاهاها. یارو تو قیام دی ماه ۹۶ بعد ۱۲ روز از لونه اش بیرون خزید، اما ببینین چکارکردین که این بار ۲ روز نکشید که با اون جسم ناقصش خودشو کشون کشون رسوند به منبر. هاهاها.
خامنه ای – ۲۶ آبان
وقتی یک چیزی مصوبه‌ی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش‌بینی به او نگاه کند،
لیکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم.
مسئولین کشور هم به وظایف‌شان به طور جدی عمل کنند
?موشکاف: وا وا وای وای وای ،ببینین مفلسی و بی پولی، عظما رو به چه روزگاری انداخته. معلوم نیست جوک می‌گه یا هذیون؟! هاهاهاها. مردم بلند شدن که همة‌ نظامو دود کنن و بفرستن هوا، این می‌گه با خوش‌بینی به تصمیم سران کشور نگاه کنین! . هاهاهاها. اما، هم بندة موشکاف و هم مردم با چشم خوش بینی به قضایا نگاه میکنیم!‌هاهاها. میفرمایین چطور؟ آخه این قیامی که من می بینم میره تا نظامو جر و واجر کنه. هاهاها. اتفاقا سر و کلة عظما هم به همین دلیل به این سرعت پیدا شده که میخواد شکاف نظامشو ببنده با ضربة قیام، شکافی دهن باز کرده که میمانه دره!. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که چه شکافی رو میگم.
حسین مقصودی – عضو مجلس ارتجاع – ۲۶ آبان
این روزها صدای اعتراض مردم را در کف خیابانها به اوضاع اقتصادی به‌خصوص در حاشیه‌ها و جنوب شهر به‌راحتی می‌شنویم فقط این مردم مظلوم و کارگر و معلم و حقوق بگیر نمی‌دانند که چگونه به شرایط اقتصادی کشور اعتراض کنند که متهم به همسویی با نقشه‌های استکبار جهانی نشوند و چه بگویند و که متهم نشوند آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند.
آهای مردم بدانید که نمایندگان در افزایش قیمت بنزین هیچ اطلاعی نداشتند و هیچ قانونی در این زمینه مصوب نکرده‌ایم.
آهای مردم مصوبه سران قوا در خصوص افزایش قیمت بنزین خلاف قانون و بودجه سال 98 مجلس هست.
چرا قبول نداریم که مردم صاحب این مملکت هستند نه سران قوا و مجلس
?موشکاف: د د دی دی دی پس باید به عظما گفت اول برو به سگ و سیله‌هات بگو که به تصمیم سران نظام با خوش‌بینی نگاه کنن! بعله، شقه وشکاف تو نظام به این سادگیا هم نیست. تازه تو مجلس دارن امضا جمع میکنن واسه استیضاح یارو شیخ فری. هاهاهاهاها. یه چن تا تو مجلس هم ژست استعفا گرفتن. هاهاهاها. ضربة قیام چنان سنگین بوده که مجلسیا رو هم به فکر اجارة سوراخ موش انداخته. هاهاهاها. آخه میدونن، دادگاه های خلق در پیشه. هاهاهاها
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشرار است؛ کار اشرار است، این را باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشوند، گاهی بعضی از جوانها هم از روی هیجان با اینها همراهی میکنند و این‌جور مفاسد را به بار می‌آوردند. این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه علاوه‌ی بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکند.
?موشکاف: د بیااااا... عظمای بخت‌برگشته اگه دلتو این خنک می‌کنه که به جوونای شورشی و دلیر‌رو که کمر بستن به ساقط کردن نظامت، بگی اشرار، بگو!. اما با این حرفا به جای این که بترسونی داری ترس و لرز خودتو، سگوسیلهاتو لو میدی!. هاهاهاها. قیام آفرینا! جوونا! بدونین که ضربه های جانانه تون داره میخوره به ریشة نظام!‌هاهاهاها. دمتون گرم! عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: