موشکاف ۸ دیماه ۹۸

موشکاف ۹۸۱۰۰۸
?موشکاف: سلام! سلام آتشین به سروران خودم یعنی جوونای قیام و کانونای شورشی. ایول دارین! بنازم به قدرتتون که زدین نظام ولایتو آش و لاش کردین. هاهاهاها. چنان لرزه‌یی تو جسم و جون نظام انداختین که اون سرش ناپیدا. هاهاهاها. حالا ریز و درشتشون میگن پشمی به عبا و عمامة عظما نمونده. هاهاهاها.


سایت ائمه جمعه-محمدعلی ارزنده-بهار همدان-
تا هر چه میشه به‌خاطر بی‌عرضگی خودشان به‌خاطر ترس و مداهنه و غیره و غیره که خودشان دچارش شدند متأسفانه می‌گویند اگر لازم باشد رهبر معظم انقلاب می‌فرماید رهبر انقلاب چگونه بفرماید؟ کجا کم گذاشته مقام معظم رهبری؟ این‌قدر ما عمل نکردیم این‌قدر ما فریاد نزدیم حرف‌مان و وظیفه‌ای که داریم نگفتیم خیلی از جاها مقام معظم رهبری مد ظله عالی متأسفانه خودش را هزینه کرد؛ اخیراً ببینید در بحث بنزین چرا مقام معظم رهبری باید خودش را هزینه بکند؟
?موشکاف: هاهاهاها. میگه همة کارگزاران بی عرضة نظام، یارو عظما رو میندازن جلو. هاهاهاها. اما به نظرم این یارو، تلخک سیرک جمعة نظام یه چن تا روزنامه ای، بولتنی چیزی بخونه، چون اگه خود عظما با اون جسم ناقصش هزینه نمی کرد که الان نظام رفته بود اونجا که عرب نی مینداخت! هاهاهاها.


روزنامة جوان وابسته به سپاه پاسداران – ۷ دی
پیرامون حمایت رهبری از تصمیم سران قوا در موضوع قیمت بنزین به صورت متواتر شنیده شده که برخی حزب‌اللهی‌ها از این حمایت قانع نشدند و برای‌شان سؤال پیش آمده است که چطور رهبری به جای ایستادن در کنار مردم در کنار سران قوا (بخوانید دولت) ایستاد.
این سؤال ذهن بخشی از نیرو‌های مؤمن به انقلاب اسلامی را درگیر کرد. به این بهانه باید آسیب‌شناسی ادراک حزب‌اللهی‌ها از تصمیمات و تدابیر رهبری را فراتر از مصداق اخیر مرور کرد و چرایی آن را مورد تأمل قرار داد.
?موشکاف: هاهاهاها. این یارو هم مثل شیخ پشمک نظام علم الهدی میگه نیروهای مومن به نظام، یعنی از اونایی که سینه چاک بودن الان دیگه چک دهنشونو به طرف عظما باز کردن. هاهاهاها. این عظما دیگه عظما بشو نیست واسشون. هاهاهاها. چون خودشون بهتر از هر کس میدونن که پایة تخت و تیرک بخت عظما زده شده! هاهاهاها. تو اندرونی ولایت هم دیگه کسی واسش تره خرد نمی‌کنه.


آخوند دژکام-خطبه‌های شیراز-
آخوند دژکام – نمایش جمعه شیراز – ۶ دی
خدا دستور داده یک کاری بکنیم چشم، دستور داده از ولی امر تان اطاعت کنید مردم این مسأله مهمی است امروز دشمن همه تلاشش این است که ما از ولی امر مان اطاعت نکنیم گاهی ممکن است من و شما در مقام تحلیل ندانیم چرا این امر صادر شده است اما می‌دانیم که اطاعت از ولی امر واجب است اطاعت کنید یک مدتی بعدش متوجه حکمتش می‌شوید ولی خدای متعال واجب فرموده این را تسلیم باشیم.
?موشکاف: هاهاهاها. یارو کلی صغرا کبرا میچینه که به بسیجی ها و پاسدارا و کارگزاران ریزشی نظام بفهمونه که دو زارم که شده حرف این عظمای فلک زده رو به گوش بگیرین، یارو مترسک که نیست. هاهاها. اما بیچاره داره آب تو هاون می کوبه. هاهاهاها. آخه تار و پود این مترسک پوسیده، پایه هاش رو هم موریونه خورده، همین روزاس که با ضربة آخر جوونای قیام و کانونای شورشی بعله دیگه ر پ ت پتو...! هاهاهاها. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: