موشکاف ۱۰ دیماه ۹۸

موشکاف ۹۸۱۰۱۰
?موشکاف: سلام، به به ! دوستان همیشگی موشکاف. خوش اومدین! صفا آوردین. هاهاها. خدمت شما عرض کنم که یکی از مناسبتهایی که نظام هر سال بعد از قیام ۸۸ برگزار میکنه، ضد تظاهرات ۹ دیه. هاهاهاها. به قول یارو، این یکی از سرفصلای نظامه. هاهاهاها. امسال هم برگزار کرد. حالا ببینیم چطور.
اگر قابل بدانی امروز به نیابت از نگاه شما میان هموطنان تهرانی بودیم اگر برایت سوال است چرا بعد از ده سال اینجا میدان امام حسین تجلی دار میدانداران انقلاب شده چند دقیقه ای نگاهت را به ما بسپار.
?موشکاف: د د دی دی دی! میدون امام حسین؟‌ چرا اونجا؟مگه قرار نبود جواب قیام آبانو بدین، مگه از بعد از قیام آبان واسش دورخیز نکردین مگه اون همه تبلیغات نکردین؟ پس چرا تو میدون آزادی یا اقلا تو میدون انقلاب نگذاشتین؟! هاهاهاها. هاهاهاها. آخه میدون امام حسینو راحت میشه پر کرد. هاهاهاها.. حالا ببینین تو ۹ دی که به ادعای خودشون در سراسر کشور هم بوده از چی مینالن. هاهاهاها.آخوند علم‌الهدی – مشهد – ۹دی
/فتنه ۸۸سرآغاز این جنس جدید فتنه بود فتنه‌هایی که بعد از سال ۸۸تا امسال که دهساله شد این تاریخ از قبیل فتنه سال ۹۶و آبان ۹۸ امسال اینها همه از جنس فتنه سال ۸۸بود یعنی جریان داخلی را به‌صورت موج درآوردن و بر این موج سوار شدن حالا یا جریان سیاسی در رقابت انتخاباتی مثل فتنه ۸۸ یا جریان اقتصادی مثل مسأله گرانی بنزین و غافلگیر شدن مردم در مسأله بنزین مثل سال ۹۸ جریان داخلی را به‌صورت یک موج در آوردن و بر این موج سوار شدن این جنس فتنه ۸۸ بود خب با این کیفیت فتنه ۸۸ ماهیتش برای ما مشخص شد
?موشکاف: هاهاهاها. عجب جوشی میزنه. هاهاهاها. آخه میدونه که این داستان تموم نشده و ادامه داره. هاهاها. از ۸۸ تا ۹۶، ۸ سال، از ۹۶ تا ۹۸، ۲ سال، می‌دونه موج بعدی هم ایشالا به همین زودیاست. هاهاهاها.
بوشهر -برنامه به‌مناسبت ۹دی
آخوند ثاتیان نژاد – ۹ دی
در آبان ۹۸ دشمن یک تاکتیک دیگری انجام داد. فرق اون با این چیه؟ اون یک ادعای غیرواقعی بود تقلب اما در آبان حوادث و اغتشاشات آبان ماه 98 یک واقعه‌یی بود ادعای واقعی بود یک امر واقعی بود چی بود؟
?موشکاف: هاهاهاها. بعله، قیام و استمرار قیام واقعی تر از واقیعه. هاهاهاها. ایشالا به همین زودی ها این نگرانی های کارگزاران نظام کلا علی کل برطرف میشه. هاهاهاها. چطوری؟ با موج بعدی قیام. هاهاهاها. موج بعدی قیام چنان بخوره تو ملاجشون که خودشونو و نظامشون ر پ ت پتو! هاهاهاها. درست میگم جوونا؟‌ درست میگم کانونای شورشی؟ هاهاهاها. ایول دارین. عزت زیاد.

لطفا به اشتراک بگذارید: