موشکاف ۱۴ بهمن ۹۸

موشکاف ۹۸۱۱۱۴
?موشکاف: سلام و صد سلام به همة دوستان با مرام!‌ حال و احوال؟! هاهاهاها. آقا این روزا هر دو باند نظام رفتن تو رینگ انتخابات و د بزن! هاهاهاها. یکی هوک چپ! اون یکی آپرکات! هاهاها. میزنن زندنیا! هاهاهاها. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. هاهاهاها. خبراش اونقدر زیاده که موندم کدومو بگم. هاهاهاها. فعلا اینو داشته باشین. هاهاها.
روزنامة حکومتی وطن امروز – ۱۳ بهمن
مجلس و دولت که در دوره گذشته همسو بودند کارنامه موفقی در حل مشکلات مردم برای ارائه ندارند؛ بویژه اینکه دولت وعده‌هایی داد که در عمل به آن وعده‌ها صادق نبود. در این شرایط اما رئیس‌جمهور مطالبی را مطرح می‌کند تا افکار عمومی را به سمت و سویی هدایت کند که به ارزیابی درستی از عملکرد دولت و مجلس همسوی او دست پیدا نکند
در واقع رئیس‌جمهور به تشویش اذهان عمومی پرداخته است
?موشکاف: د د دی دی دی! میگه شیخ فری کارنامه اش سیاهه که هیچ، دروغگو هم هست، اما تشویش اذهان عمومی رو کجای دلم بذارم؟ هاهاهاها. داره میگه طبق قوانین نظام مجرم هم هست و میشه انداختش هلوفدونی. هاهاهاها. حالا ببینین اون طرفیا چطور متر و اندازه‌گیری شوربای نگهبان برای رد یا قبول کاندیداها رو لو مظنه‌ای

عباس عبدی روزنامة حکومتی اعتماد – ۱۳ بهمن
از هر صد نفر تهرانی بالغ و واجد رای دادن، بعید است که حتی نیمی از آنان با ملاک‌های مورد نظر قانونگذار، حتی با تفسیر محدود مصداق قانون انتخابات که مربوط به «اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت فقیه» است، باشند. 50 درصد از مردم که سهل است بالای 70 درصد مردم حتما حداقل یکی از ویژگی‌های فوق را ندارند. آزمون آن خیلی ساده است. چون در جریان احراز!! صلاحیت‌های این دوره نسبت به ساده‌ترین امور نیز سوال شده و بی‌توجهی به آن را نفی شرایط مزبور دانسته‌اند، مثل تراشیدن ریش! یا فقدان پوشش رسمی برای بانوان و... بعید است که حتی کمتر از 80 درصد مردم واجد حداقل یکی از این ویژگی‌ها نباشند.
?موشکاف: هاهاهاها. 80درصد چیه بابا؟ اون یارو قالیباف گفت ۹۶ درصد! تو چرا هی نیش گاز میدی که از ۵۰ برسی به ۸۰؟ هاهاهاها. بعله، از نظر نظام، ۸۰ و به عبارتی ۹۶ درصد مردم واجد شرایط نظام ولایت نیستن اما از نظر مردم، ۱۰۰ درصد کارگزارای نظام واجد شرایط حکومت نیستن. هاهاهاها. اما اون تیکة حرفش جالب بود. یارو میگه سوالاشون سر تراشیدن ریش و چادر سیاس! هاهاهاها. بیخود نیست ملت به اینا میگن داعش و پدر جد داعش.

شعار بسیجی سپاهی داعش ما شمایید.
?موشکاف:‌ هاهاهاهاها. بعله، اینا پدر جد داعشن. زورشون نمی رسید .همین نظام ولایت با سس جمهوری هم داره ریپ میزنه، ریپ ناجور!‌هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که سر حرفای یارو شیخ فری چی میگن. هاهاهاها.
روزنامة حکومتی سیاست – ۱۳ بهمن

وجاهت سخنان آقای روحانی از آن نظر قابل بررسی است که آیا این انتقادات تند که از تریبون عمومی مطرح می کند نمی تواند در جلسات خصوصی بگوید؟
شورای نگهبان اگر اقدام به انتشار مدارک و اسناد به دست آمده از تخلفات نامزدها نمی کند، آبروداری میکند
?موشکاف: هاهاهاها. آبرو داری؟ هاهاهاها. کدوم آبرو؟ هاهاهاها. اینا آبروباخته تر از این حرفان. هاهاها. آخه همه شون آدمکش و دزد و رانت خوارن. هاهاهاها. اما از حق نگذریم تو جنگ و دعواهای باندی که میشه یه خرده راستشو میگن. هاهاهاها. کم میگنا اما خوب دست باند رقیبو رو میکنن هاهاهاها. حالا بیشترش هم تو راهه. فعلا عزت زیاد. ههاهاها.

لطفا به اشتراک بگذارید: