موشکاف ۲۷ بهمن ۱۳۹۸


موشکاف ۹۸۱۱۲۷

?موشکاف: سلام! به به! دوستان خوش اومدین! هاهاهاها. خدمتتون عرض کنم که آش سوت و کوری نمایش انتخابات نظام اونقدر شوره که حتی تی وی ریش هم مجبور شده بهش اعتراف کنه و چنین مصاحبه هایی رو هم پخش کنه. هاهاهاها.

خبرنگار:‌پر تلاش و امیدوار

مجری: چه فوایدی داره؟

رهگذر مرد: چه فوایدی داره، اینکه امید دارم به زندگی.

با توجه به وعده های نماینده ها طی دوره های گذشته در این دوره از انتخابات شرکت نمی کنم.

خبرنگار: معلمی و یه دنیا عشق.

رهگذر مرد: برای کسی که دوسش داره اون شغلو واقعا عشقه.

بعید می دانم که در انتخابات شرکت کنم.

?موشکاف: هاهاهاها. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. هاهاهاها. عجب بازار کسادیه. هاهاهاها. بخاطر همینه که تمام رسانه های نظام دنبال داغ کردن این تنورن. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین که یه رادیو راه انداختن واسه همین دوران نمایش انتخابات. هاهاهاها.

تلویزیون رژیم – ۲۶ بهمن

صدا:‌ رادیو انتخابات، صدای جمهور

صدای جمهور، طنین همدلی، حضور و حماسه شعار این شبکه رادیویی است.

مصاحبه شونده: در متن امر اجتماعی تلاش دارم تاثیرات سیاسی حضور حداکثری رو و تاثیرات اون رو در ایجاد قدرت ملی و قدرت نرم و تهدید زدایی از کشور برجسته سازی کنیم. و با به تصویر کشیدن و به قاب کشیدن حضور مردم و مشارکتشون عملا فضای همدلی رو مضاعف کنیم.

?موشکاف: هاهاهاها. به نظرم تو این رادیوشون خوبه صدای شلپ شلپ آب پخش کنن. هاهاها آخه دارن آب در هاون می کوبن. هاهاهاها. انتخابات رژیم کیلویی چنده؟ هاهاهاها. حالا بازار گرمی یارو شیخ فریو تماشا کنین. هاهاهاها. یه جلسه گذاشته به نام زنان ولی به کام نمایش انتخابات. هاهاهاها.

شور انتخابات با خانم‌هاست، در تمام انتخابات همیشه اینطور بوده، اگر خانم ها تصمیم بگیرند شور انتخابات را درست می کنند و خانم‌ها قادرند افرادی را که می‌بینند، افکارشان ، نیاتشان، تصمیمات‌شان، اذهان‌شان برای پیشرفت کشور مفیدتر است، آنها را برگزینند و انتخاب کنند.

?موشکاف: هاهاهاها. این شیخ فری هر دو سال یه بار به خانوما ارادت پیدا می‌کنه یکی موقع نمایش انتخاب تدارکاتچی عظما یعنی رئیس جمهور، یه بار هم موقع انتخاب کارچاق کن‌های نظام برای اصطبل نظام هاهاهاها. اما رفقا این یارو که واسة نمایش بازارگرمی می‌کنه و کاسة گدایی می‌گردونه همونی نیست که می گفت انتخابات نیست و تشریفاته؟! انتصاباته؟‌هاهاهاها. چی شده به این روز افتاده؟ هاهاهاها. بعله، سوت و کوری نمایش انتخابات به این روزش انداخته. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین روزنامه هاشون چی چی نوشتن. هاهاهاها.

روزنامة حکومتی ابتکار-۲۶ بهمن

یخ فضای عمومی همچنان نشکسته است. ملت نسبت به صندوق رای دچار تردید شده اند. مشکلات معیشتی کام مردم را تلخ کرده است. حق هم دارند؛ وضع کنونی غیرقابل تحمل است….آرزوهای برباد رفته زیادی بر دل شان غمباد کرده است. لذا طبیعتاً عزم و رمقی برای مشارکت ندارند. سخت است با مردمی که زیر «فشار حداکثری» معیشت‌شان آب رفته است، سخن از انتخابات بگوییم.

?موشکاف: هاهاهاها. ببینین وقتی خود نظام اعتراف میکنه که فضای نمایش انتخاباتش سرد و یخه و کسی رمق داغ کردنشو نداره و مشارکت حداکثری نیست، چه ترس و لرزی تو وجودش لونه کرده؟ هاهاهاها. آخه نرفتن پای صندوقای نمایش انتخابات نظام یعنی رفتن واسه قیام هاهاهاها. درست میگم جوونا؟ هاهاهاها. عزت زیاد.


لطفا به اشتراک بگذارید: