خامنه ای و کرونا و ناو کنارک و ماهواره و .... خنده بازاریه که بیا و ببین

خامنه ای و کرونا و ناو کنارک و ماهواره


مزدوران دروغ‌پرداز خامنه‌ای که ناو را ناگهان به شناور سبک تبدیل کردند، در یک پنهان‌کاری دیگر منکر تلفات جانی شدند و اشکال را متوجه قربانیان در کنارک کردند. روزنامه اعتماد ۲۲اردیبهشت نوشت: «ناوچه کنارک مأمور انتقال هدف و تست موشک کروز بود اما به‌دلیل نداشتن فاصله کافی از هدف، مورد اصابت موشک شلیک شده از ناوچه جماران قرار گرفت».
اما آه خانواده‌های قربانیان زمانی بلند شد که آخوند شیاد روحانی روز ۲۴اردیبهشت به‌جای عذرخواهی وقیحانه گفت: «برای تفریح نرفتند در دریا برای امنیت رفتند در دریا... خالصانه رفتند در صحنه و مظلومانه به‌شهادت رسیدند».


هر از گاهی کرونای ولایت


کند از معجزات خود حکایت
که‌ای ملت بدانید قدر ما را
ندارد شأن ما حدّ و نهایت
به دنیا بی‌رقیب و اول هستیم
در این باره بود صدها روایت
چنان ویروس را منکوب کردیم
همه گویند احسنت زین درایت
به موشک سازی و ماهواره بازی
کنون هستیم در اوج مهارت
هواپیما زدیم چون آب خوردن
«حاجی زاده» دهد بر آن شهادت
هم اینک قدرت دریایی ما
بُوَد در اوج در شلیک و دقت
مصاف ناوها با رمز خامنه‌ای
نبردی بود در اوج شجاعت
«جماران» با « ناو کنارک » چنگ در چنگ
نشان دادند میزان مهارت
به دهها تن ز اعضای «کنارک»
خوراندیم شربت و شهد شهادت
به دنیا اینچنین پیغام دادیم
ببینید قدرت و شأن ولایت
اگر ناو خودی را غرق کردیم
به دشمن کِی دهیم یک لحظه فرصت
ظریفی گفت حقا بی‌رقیبید
به دنیا در فراسوی وقاحت
وقاحت با فضاحت جمع گردند
پدید آید سخنگوی ولایت
گودرز – اردیبهشت۹۹


مطالب مرتبط


موشکاف ۳۱ اردیبهشت ۹۹- باید همه جا رو ضد عفونی کرد، خصوصا ایرانو از کرونای ولایت


اقتدار دریایی خامنه‌ای و ناو کنارک!


 
لطفا به اشتراک بگذارید: