موشکاف ۶خرداد۹۹ ـ یارو جهانپور این دفعه یه ابرچاخان بار گذاشته

یارو جهانپور این دفعه یه ابرچاخان بار گذاشته – موشکاف ۶خرداد ۹۹


موشکاف: س س س سلام! به به!‌ دوستان و رفقا! خوبین ایشاالله، دماغتون چاقه؟ هاهاهاها.


امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین و از گزند کرونا و کرونای ولایت به دور.


هاهاهاها. یارو جهانپور رو میشناسین؟ سخنگوی وزارت بهداشتو میگم.


همینی که هر روز میاد و چاخان پشت چاخان آمار کرونا رو میده. هاهاهاها.


حالا ببینین یه ابرچاخان داره که بندة موشکاف مچشو گرفتم. هاهاهاها. ملاحظه بفرمایین.

ما اصلاً ملاحظه اجتماعی سیاسی خاصی و یا حتی گوشزدی واقعاً من این را اینجا در شبکه سلامت می‌گویم تا امروز که ما در خدمت شما هستیم بنده به‌عنوان سخنگوی وزارت بهداشت فردا زنده باشم یا نباشم در این برنامه‌ها باشم یا نباشم یک نفر تا امروز به ما در وزارت بهداشت نگفته شما این عدد را بگویید یا نگویید!!!! احتراز کنید دوری کنید هیچ هر چی بوده بیرون هیچ توصیه مستقیمی ما نداشتیم هر چه که یافتیم و همکاران ما شناسایی کردند و به‌عنوان مورد قطعی داشتیم چون دنیا مورد قطعی را گزارش می‌کند مشکوک را هیچکس گزارش نمی‌کند قابل گزارش نیست


مطالب مرتبط


موشکاف ۴خرداد ۹۹ـ برگ دیگه ای از دیوان قطور چاخان‌نامة شیخ فری


کرونا در خراسان شمالی در وضعیت هشدار قرار گرفت


لطفا به اشتراک بگذارید: