چهارراه استراتژیک – طنز سیاسی و استراتژی خنده‌دار خامنه‌ای و دولت روحانی

طنز سیاسی و استراتژی خنده‌دار خامنه‌ای و دولت روحانی – چهارراه استراتژیک


عزای فضیحتهای سپاه پاسداران و ارتش خلیفه ارتجاع و جهل و جنایت، چنان عزایی شده که مرده شورهای حکومتی هم گریه‌شان گرفته است!


رضا منصوری معاون سابق وزارت علوم آخوندی روز ۲۹فروردین با چاپ عکسی از رونمایی کرونایاب اختراعی سرکرده


سپاه خامنه‌ای در سایتش می‌نویسد: احتیاج نیست تقیّه کنیم، جهان به ما می‌خندد.... دیگر می‌ترسم حرفی بزنم.


حرمت نیروهای نظامی ما کجا رفته؟... ویروس دوقطبی؟ از فاصلهٔ صد متری؟ در ۵ثانیه؟


چه حکمتی در این ۵ثانیه است؟ خارق‌العاده است؟ بله تقیّه می‌کنم، تقیه‌ای خارق‌العاده! می‌ترسم. نگران ایرانم... بله! آموزش عالی می‌ترسد. دانشگاهی می‌ترسد. دانشگاهی مانند اهل علمِ حوزوی تقیّه می‌کند. دانشگر هم که نداریم تا مانند دانشگران جهانی اجازه ندهد کسی شیادی علمی بکند... چه راحت شیادان در دنیا و ایران کلاه بر سر قدرت‌مداران ما گذاشته‌اند... وظیفهٔ اصلی ما به‌عنوان دانشگر یادمان نرود که گفتن واقعیت است به اهل قدرت! می‌ماند مدعیان بسیج علمی. کجایند؟...


ما در یک جمعیت سه میلیونی فقط اگر اصل را بر این بگذاریم که بیست درصد از اینها گرفتند و از این جمعیت بیست درصد فقط علامت‌دار باشند و ۸۰درصد علامت نداشته باشند، ما باید انتظار داشته باشیم ۵۰۰هزار نفر از این جمعیت دچار گرفتاری بشوند. از این ۵۰۰هزار نفر فقط ۴درصد فقط ۴درصد از کل این جمعیت گرفتار بخواهند بروند روی تخت مریض‌ خانه بخوابند ما یک چیزی حول و حوش به‌ هر حال ۱۰۰هزار تخت در یک استان و بعد هم اگر فقط دو درصد از اینها دچار مرگ و میر بشوند می‌بینید که چه فاجعه ملی رخ می‌دهد. استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان به‌خصوص کهگیلویه و بویر احمد اینها برای هفته آینده و هفته بعد به‌شدت باید مراقب باشند.


مطالب مرتبط


خامنه‌ای و روحانی و راهکارهای استراتژیک در طنز چهارراه استراتژیک


یک سیلی سنگین بر بناگوش خامنه‌ای

لطفا به اشتراک بگذارید: