رادیو اکتیو ـ قتل قاضی منصوری و گرانی و آمار شغل و طویله نمایندگان خامنه‌ای

قتل قاضی منصوری و گرانی و آمار شغل و طویله نمایندگان خامنه‌ای –  رادیو اکتیو


اکبر طبری در دوران ریاست آخوند هاشمی شاهرودی، مدیرکل امور مالی قوه قضاییه بود و در دوران


ریاست آملی لاریجانی نیز مدیرکلی امور مالی قوه قضاییه و معاونت اجرایی حوزه ریاست را برعهده داشت.


اکنون باید دید چرا ناگهان موضوع فساد پرونده طبری در رأس قضاییه خامنه‌ای سر باز کرده


در حالی که فساد در حاکمیت پلید ولایت فقیه خبر تازه‌ای نیست!


چرا خامنه‌ای افشای پرونده‌های فساد در قضاییه را به مصلحت نظام نمی‌داند و اگر لازم


باشد در همین مسیر گماشته‌های خودش را هم قربانی می‌کند؟


نقش سپاه پاسداران و رئیسی جلاد در این ماجرا چیست؟


روزنامه آرمان دوم تیر در پاسخ به این سؤال که چرا طبری هم‌چنان د‌ر قوه قضاییه حضور د‌اشته و فساد‌های وی کشف نمی‌شد نوشت: «واقعیت این است که دستگاههای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسد‌اران، سازمان بازرسی کل کشور و حتی بازرسی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود د‌اشته است. با این وجود طبری هم‌چنان به کارهای خود اد‌امه د‌اد‌ه که این مسأله جای سؤال است»


نخستین نتیجه‌یی که از مرور وقایع اخیر در قضاییه خامنه‌ای می‌توان گرفت این است که:
باز و علنی شدن پرونده فساد در قوه قضاییه‌ای که رئیس آن توسط شخص خامنه‌ای منصوب می‌شود و به هیچکس جز خامنه‌ای حساب پس نمی‌دهد، رسوایی بزرگی است که پای خامنه‌ای هم به میان کشیده می‌شود.
قتل منصوری با این هزینه سنگین سیاسی بیانگر این واقعیت است که قیمت اطلاعات و اسرار منصوری بسیار بیشتر از هزینه سیاسی قتل و رسوایی نظام است. .


مطالب مرتبط


کرونا در نظام خامنه ای – بی بی گل و کرونا – اقدامات کرونایی – در رادیو اکتیو ۷


قتل قاضی منصوری و «تحکیم پایه‌های امنیت ملی!» ولایت فقیه

لطفا به اشتراک بگذارید: