طنز سیاسی چهارراه استراتژیک – خامنه‌ای و روحانی

خامنه‌ای و روحانی – طنز سیاسی چهارراه استراتژیک


با شرکت دکتر بزن بهادر و آقای مجری


به مجلس فراخوانده شد چون «ظریف»


ذلیل و سر افکنده ‌خوار و خفیف


در اصطبل پر ازدحام وحوش


حسابی از ایشان کشیدند گوش


وحوشی که بودند کف بر دهان


ندادند بر سوژهٔ خود امان


وزیری زبون بود و جمع وحوش


به چنگال آنان به مانند موش


سخن گفت با وضع و حال نزار


تو گویی که در گل تپیده حمار


بگفتا در این جایگاه و مقام


فواید بسی داشتم در نظام


به من گفته «آقا» که «صادق» تویی


به ماله‌کشی شخص لایق تویی


جنایات ایشان چو گردد عیان


بپوشانم و سازم آن را نهان


وزیر و سخنگوی عظما منم


زبانش در اینجا و آنجا منم


چو بشنید این گفته را «سنگ‌پا»


ز رو رفت و گفتا به او مرحبا


چنین گفت رندی در این گیر و دار


بیا و ببینید حال و نزار


«ظریف‌» دیپلمات ذلیل نظام


ولیِ فقیهِ علیل نظام


از آن دولت سیاسی و روحانی شیاد آن


قضاییه و شیخ جلاد آن


سپاه و بسیجی و مجلس همه


«همه با هم» هستند در واهمه


قیام است و شورش کابوسشان


سقوط است فرجام منحوسشان


به ملت وعدهٔ یک وام دادند


بدون نکته و ابهام دادند


نوید و مژدهٔ آن را « روحانی سیاسی » داد


پیامی خوش در این ایام دادند


بدون بهره باشد این ودیعه


به امر هیئت حکام دادند


چنان با فخر از این نعمت سخن گفت


که گویی میلیاردی وام دادند


رمضان مبارک هست در پیش


بدینسان سفره و اطعام دادند


برای پول تو جیب جوانان


آجیل و پسته و بادام دادند


قرنطینه اگر باشی مخور غم


برایت خرج نان و شام دادند


از آن چهار میلیارد و هشت دهم پول


که شد گم ، اندکی انعام دادند


مطالب مرتبط


طنز سیاسی چهارراه استراتژیک – با شرکت دکتر بزن بهادر و آقای مجری


ماله‌کش ذلیل ولایت!

لطفا به اشتراک بگذارید: