خبرتوخبر هفته – خنده دارترین خبرهای خامنه ای و روحانی و جمهوری اسلامی

جدیدترین و خنده دارترین خبرهای خامنه ای و روحانی و جمهوری اسلامی – خبر تو خبر هفته


نگاهی طنز به وضعیت نظام ولایت فقیه


سیدعلی شده فانی ، از جفای روحانی
رفته توی اعصابش، ناله های روحانی


خوانده در صف مردم، روضه های رفراندوم
گرچه حوزوی باشد، محتوای روحانیخود نبوده او را نیز، انتظاری از این چیز!!
بشنود چنین شعری، با صدای روحانیمی کند گمان رهبر، مرغِ خانه اکبر
سانتریفیوژیده!، از برای روحانیغرب بی مروت هم، این وسط شده کم کم
در مصاف با عاقا، خود عصای روحانی


آب دژمنان حالا، می رود به سربالا


هرطرف به گوش آید، "بوعطای"! روحانیترس سیدعلی اینه، کاین فشار سنگینه
ریش او شده رنگین، با حنای روحانیسیدعلی ندارد باک، میکند به چشمش خاک
کینه میکِشد شعله، از چشای روحانیغم مخور دگر پویا، رفته توی هم گویا
ناکجای اصلاحات، با کجای روحانی


سرتاسر ایران همه جا غرق فساد است
آخوند سر سفره گرفتار "جهاد"! است


ویروس فکنده ست به جان همه ملت
ملای پدرسوخته زین فاجعه شاد است


ویروس فسادست و فرآوردهِ شیخ است
شیخ است که بنیاد "خلافات!" نهاده ست


در کله پوچش نه بجز فسق و فجور است
کارش همه "گ.... خوردن" و در کردن باد است


زینسان به همه جای وطن تِر زده، افسوس
شیخی که خودش فاقد علم است و سواد است


آخوند ریاکار شده اُسوِه و سر مشق
در بزم پدرسوخته گان، شیخ مراد است


دزدیدن اموال عمومی شده خدمت
هرکس که ندزدد بزنندش که "جواد"! است


از رشوه چه دانی که شده عادت مقبول
گویی که حقوق است غذا، رشوه سالاد! است


آن مردی و مردانگی و غیرت و یاری
کم گشته ولی دشمنی و کینه زیاد است


مطالب مرتبط


طنز خبری از خامنه‌ای و روحانی و بحرانهای جمهوری اسلامی در خبر تو خبر


حسین پویا: ناله های روحانی در جمهوری اسلامی - شعر طنز

لطفا به اشتراک بگذارید: