ستاره صبح : منظور از خیزش ...و آتش خشم !!!

منظور از خیزش و آتش خشم - ستاره صبح


افزایش هولناک قیمت‌ها، افزایش حاشیه‌نشینی، خالی شدن سفره مردم و


خشم روزافزون تهیدستان، ایران را در آستانه انفجار قرار داده است.


مجلس آخوندی ـ احمدی بیغش ۳تیر ۹۹: «بس کنین مردم رو ۸سال سرکار گذاشتین مردم


زیر چرخ گرانی له شدن مردم نون خالی ندارن بخورن پول آب و برق و گاز


هم بماند آقای رئیس‌جمهور شما هنوز هم به فکر ساخت و ساز در شمیرانید».


روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۱مرداد ۹۹ در وحشت از فرجام تورم و بیداد گرانی می‌نویسد: «گرانی و تورم بیداد می‌کند و باید منتظر انواع آسیب‌های اجتماعی و خیزش اجتماعی باشیم. منظور از خیزش همان اتفاقی است که در دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ رخ داد؛ آنچه در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و مانند آن مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که جامعه ناراحت و نگران است».


کارگران هفت‌تپه: «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»!


محمدقلی یوسفی، کارشناس حکومتی، با اشاره به این‌که افزایش قیمت مسکن و کالاها که توسط خودی‌ها در نظام طراحی می‌شود گفت: «قبل از این‌که دلار بره بالا مسکن افزایش پیدا کرد خودرو هم افزایش پیدا کرد. کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد. رانت و فساد افزایش پیدا کرد. نه، به تحریم‌ها ربط دارن... بنابراین نه، کسانی که قدرت دارن به فکر مردم نیستن به فکر منافع خودشون هستن».


مطالب مرتبط


ستاره صبح : هم خانگی و پشت‌بام خوابی ؛ دستاورد جدید نظام ولایی!


باید منتظر آتش خشم و خیزش اجتماعی باشیم

لطفا به اشتراک بگذارید: