مستقل : انفجار بیروت به کجا ختم می‌شود؟ ..؛ به جاروی رژیم ونوکرش

 انفجار بیروت به کجا ختم می‌شود؟ ..؛ به جاروی رژیم ونوکرش - مستقل


اکنون که دود و غبار ناشی از انفجار ۲۷۵۰تن مواد شدید الانفجار نیترات آمونیوم در


بیروت فرو نشسته، وقایع میدانی حاکی از آن است که تحولات جدیدی در راه است.


قیام مردم لبنان که در کمرکش با کرونا مصادف شده و به‌طور موقت به محاق رفته بود،


با انفجار بزرگ بندر بیروت ناگهان چون بغضی عظیم منفجر شد و خیابان‌ها را دوباره به تصرف خود درآورد.


نماد مشت گره شدهٔ انقلاب دوباره در بین تظاهر کنندگان خشمگین به اهتزاز درآمد. جوانان شورشی بیروت با مأموران امنیتی که به سوی آنان گازاشک‌آور شلیک می‌کردند درگیر شدند و با پرتاب سنگ و برگرداندن گازهای اشک‌آور به سوی مأموران به مقابلهٔ خود ادامه دادند.


آنها در یک اقدام بی‌سابقه تعدادی از وزارت‌خانه‌های کلیدی مانند اقتصاد، محیط‌زیست و وزارت‌خارجه را به تصرف خود درآوردند. این خشم متکاثف حسن دیاب، نخست‌وزیر لبنان را بر آن داشت تا پیشنهاد یک انتخابات زودرس را بدهد.


این قیام که به «روز حساب» معروف شد، نشان داد که کرونا نتوانسته است شعله‌های زیر خاکستر قیام را بمیراند.


مطالب مرتبط


روزنامه مستقل :ظریف ؛ رهبری از جزییات برجام با خبر بود!


پیام انقلابیون عراق به انقلابیون لبنان: انفجار بیروت خواسته قدرت‌طلبان و آخوندها و شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران است

لطفا به اشتراک بگذارید: