امام جمعه شیراز: رابطه چین و ایران بر اساس دستور قرآن است!

قرار داد با چین آن‌چنان خائنانه و وطن‌فروشانه است که حتی مورد اعتراض رسانه‌ها و مهر‌ه‌های نظام آخوندی قرار گرفته است.


قراردادی که دولت روحانی به عمد بندهای مهم آنرا مبهم گذاشته و نفرات ذیربط در این قرارداد


نظیر جواد ظریف و علی ربیعی هم در موضع‌گیری‌هایشان به عمد از ذکر مفاد توافقات خودداری کرده‌اند.


اولین واقعیت در رابطه با این قرارداد این است که طرف مقابل هرگاه که منافعش در رابطه با آمریکا اقتضا کند، آنرا بر منافع قرارداد ۲۵ساله با رژیم ترجیح خواهد داد.


نمونه گویای این موارد وتو نکردن قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با برنامه اتمی رژیم و دادن رأی موافق به آنها است.


یکی از مواردی که رسانه‌های باند روحانی در مخالفت با این قرار داد عنوان می‌کنند،


ناپایداری سیاست چین در قبال رژیم طی ۴۰سال گذشته است.


 

روزنامه همدلی وابسته به باند روحانی در شماره ۵مرداد۹۹


در زمینه عدم اطمینان به مواضع کشورهای روسیه و چین در رابطه با رژیم می‌نویسد:


«تحکیم روابط با چین و روسیه، به یکی از برنامه‌های مهم دستگاه دیپلماسی کشور در ماه‌های اخیر تبدیل شده است .


فارغ از ابعاد مبهم و آشکار نشده چنین تعهداتی، دو نگرانی مهم در این زمینه وجود دارد.


اول آن‌که آیا بلندمدت بودن دوره چنین معاهداتی، در فراز و فرودهای آینده نه چندان روشن روابط سیاسی، زمینه‌ای برای داشتن دست برتر این دو کشور در مناسبات متقابل ایجاد نمی‌کند؟


دیگر آن‌که تا چه حد می‌توان به تأمین الزامات منافع ملی، در قراردادی دوجانبه با کشورهایی که بارها منافع خود را بر حقوق ایران ترجیح داده‌اند، اطمینان داشت؟


نمی‌توان از واگذاری میدانی بی‌رقیب به چشم بادامی‌های چینی با آن خوی اژدهاگونه‌شان در تصاحب پله اول اقتصاد جهان، که در این امر برای رقابت با آمریکا از هیچ بلعیدنی فروگذار نمی‌کنند، به‌راحتی عبور کرد و آن را هم پای قراردادی معمول ارزیابی کرد.


 

مطالب مرتبط:


امام جمعه شیراز:رابطه چین و ایران براساس دستور قرآن است


قرارداد ۲۵ساله با چین یا توافقنامه ترکمنچای آخوندی؟


لطفا به اشتراک بگذارید: