غلامرضا منصوری در دام یک زن مأمور

پشت پرده مرگ مشکوک قاضی غلامرضا منصوری


غلامرضا منصوری در دام یک زن مأمور به نام فرناز افتخاری به رومانی کشانده شد.


مأمور کثیف دستگاه اطلاعاتی آخوندها در همان روز دستگیری منصوری سریعاً رومانی را ترک کرد و به فرانسه رفت


کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه اول تیر۹۹:


نسبت‌دادن اکبر طبری معاون اجرایی آخوند صادق لاریجانی رئیس قبلی قضاییه خامنه‌ای به مجاهدین را ترفندی افزوده بر قتل منصوری برای گریز از مکافات عمل در رومانی اعلام کرد.


واضح است که رژیم با طیف سلول‌های پیدا و پنهان خود درصدد است قتل فجیع منصوری را که قاضی خودش بوده ”خودکشی“ جلوه دهد.


مأموران رژیم با ماسک‌های گوناگون موظف هستند برای خنثی کردن یا کاستن از عواقب بین‌المللی تروریسم و جنایت در خاک اروپا، رژیم را از آن مبرا و دور نمایند.


در سناریوی انفجار در ویلپنت در تیر۹۷ نیز مأموران و مزدوران موظف بودند انفجار را به گردن خود مجاهدین بیاندازند.


هم‌چنانکه در قتل‌عام مجاهدین در شهریور۹۲ در اشرف، کشتن و پوست‌کندن صورت راهنمای حمله را به گردن مجاهدین انداختند.


مطالب مرتبط:


غلامرضا منصوری


مرگ قاضی منصوری

لطفا به اشتراک بگذارید: