اعتصاب سراسری نفتگران و کارگران پالایشگاههای گاز و پتروشیمی و نیروگاههای برق

اعتصاب کارگران

اعتصاب کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در۲۰ شهر


اعتصاب دست کم ۴۶ پالایشگاه و کارخانه و نیروگاه مرتبط با این صنعت را در برگرفته است.


کارگران اعتصابی از شرایط طاقت‌فرسا کاری به‌خصوص در گرمای شدید و از سخت‌ترین شرایط معیشتی رنج می‌برند.


کارفرما هر زمان که بخواهد می‌تواند آن‌ها را اخراج کند. حقوق آن‌ها چند برابر کمتر از خط فقر است و همین حقوق ناچیز هم چند ماه است که به آن‌ها پرداخت نشده است.


کارگزاران و پیمانکاران که در این روزها به طرق مختلف از جمله وعده افزایش حقوق برخی کارگران سعی در شکستن اعتصاب بخشهایی از کارگران در شرکت ها و سایت های مختلف شده اند که در مقابل ایستادگی و اتحاد و همبستگی کارگران با شکست روبرو شده اند.


اعتصابگران تاکید کرده‌اند تا تحقق همه خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.آن‌ها امنیت شغلی ندارند قراردادهایی که به آن‌ها تحمیل شده موقت است، مشمول بیمه درمانی و بازنشستگی نمی‌شوند.


خانم مریم رجوی با درود به کارگران اعتصابی که ۱۰ روز است برای احقاق حقوق اولیه خود بپا خاسته‌اند از عموم مردم به‌ویژه کارگران و جوانان خواست به پشتیبانی از اعتصابگران بپاخیزند.


خانم رجوی سازمان بین المللی کار و عموم اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران را به محکوم کردن سیاست‌های ضد کارگری رژیم آخوندی و حمایت از اعتصاب‌های کارگران ستمدیده ایران فراخواند.


مطالب مرتبط:


اعتصاب سراسری نفتگران و کارگران پالایشگاههای گاز و پتروشیمی و نیروگاههای برق


اعتصاب کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی


همبستگی اتحادیه آموزش استرالیا با نفتگران و کارگران اعتصابی در ایران

لطفا به اشتراک بگذارید: