اعتماد: جدایی جنسیتی در کتاب درسی ...زن‌ستیزی حتی درجلد کارتونی !

جدایی جنسیتی در کتاب درسی؛ ...زن‌ستیزی حتی درجلد کارتونی - اعتماد


در ارتباط با تصویر روی جلد کتاب ریاضی سال سوم ابتدایی و ویرایشی که در این تصویر انجام شده است،


از آنجا که تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده در آن تصویر بسیار زیاد بود،


پیشنهاد دوستانی که از منظرهای هنری، زیبا شناسی و روانشناسی بخش های مختلف کتاب را بررسی می کنند


بر این بوده است که تصویر خلوت تر گردد. از آنجا که تصویر دو دانش آموز دختر که برخی


شکل های هندسی در دستان آنهاست حذف شده است؛ برداشت‌هایی از قبیل حذف دستوری تصاویر


دختران نتیجه گیری شده است. با بررسی صفحات دیگر کتاب و نیز جلد سایر کتاب های ریاضی مشاهده می‌شود که تصاویر متعددی از دختران دانش آموز در کتاب های ریاضی استفاده شده است و لذا موضوع حذف دستوری تصاویر دختران نمی تواند مد نظر باشد.لازم به ذکراست که بر اساس اندیشه اسلامی و مواضع خمینی و خامنه ای هر دو جنس مرد و زن مورد احترام و تکریم طراحان و برنامه ریزان درسی است و هیچ گونه نگاه افراطی و یا تفریطی دراین خصوص مورد پذیرش نمی باشد .


به‌دنبال موج واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به اقدام زن ستیرانه رژیم آخوندی در حذف عکس دختران از روی جلد کتابهای درسی، وزارت آموزش و پرورش رژیم به‌طورمضحکی به دفاع از عملکرد خود پرداخت و در اطلاعیه‌یی مدعی شد: «در ارتباط با تصویر روی جلد کتاب ریاضی سال سوم ابتدایی و ویرایشی که در این تصویر انجام شده است، تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده در آن تصویر بسیار زیاد بود». شبکه‌های اجتماعی این پاسخ رژیم را عجیب توصیف کردند. ( ۵۵انلاین ۲۰شهریور)


مطالب مرتبط


اعتماد: روزگار سیاه مزدوری …برای ولی فقیه مفلوک !!!


توجیه مسخره رژیم برای حذف عکس دختران از روی جلد کتاب درسی

لطفا به اشتراک بگذارید: