توجیه مسخره رژیم برای حذف عکس دختران از روی جلد کتابهای درسی

درحاکمیت آخوندها،زن ستیزی نهادینه شده است 


حذف عکس دختران از روی جلد کتابهای درسیبه‌دنبال موج واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به اقدام زن ستیرانه رژیم آخوندی در حذف عکس دختران از روی جلد کتابهای درسی، وزارت آموزش و پرورش رژیم به‌طورمضحکی به دفاع از عملکرد خود پرداخت و در اطلاعیه‌یی مدعی شد: «در ارتباط با تصویر روی جلد کتاب ریاضی سال سوم ابتدایی و ویرایشی که در این تصویر انجام شده است، تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده در آن تصویر بسیار زیاد بود». شبکه‌های اجتماعی این پاسخ رژیم را عجیب توصیف کردند.   < انلاین ۲۰شهریور

مطالب مرتبط:


حذف عکس دختران از کتابهای آموزشی


توجیه مسخره رژیم برای حذف عکس دختران


لطفا به اشتراک بگذارید: