ساخت مجسمه سردار قاسم سلیمانی تا اطلاع ثانوی ممنوع است!!

درحاشیه خبرها ی مربوط به ساخت مجسمه پاسدارجنایتکار قاسم سلیمانی


ساختن مجسمه پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی خبرساز شد.


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : ساخت مجسمه سردار قاسم سلیمانی تا اطلاع ثانوی ممنوع است و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.


اگه خبر درست باشه بزرگترین لطفو در حقش کرده! بدبخت هر شب تنش تو گور داره میلرزه از دست این هنرمندهای مستعد ولایی!


مطالب مرتبط:


دو موشک به‌نامهای قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس


پاره کردن عکس‌‌های سردژخیم قاسم سلیمانی

لطفا به اشتراک بگذارید: