همدلی: نظامیان در صف پاستور مرحله دیگری از جنگ گرگها در نظام ولایی!

نظامیان در صف پاستور مرحله دیگری از جنگ گرگها در نظام ولایی - همدلی


پیام طبرسی:
اگر ما با همین منوال برویم ممکنه در آبان ماه به ۶۰۰ مرگ روزانه برسیم پیش بینی شده بود تا به ۹۰۰ مرگ روزانه در آذرماه برسیم
این نتیجهٔ آزمایش کنکور و محرم و بازگشایی مدارس است.
مجری: آقای دکتر آیا آماری داریم که از این تعداد فوتیها چقدر از آنها دانش‌آموز هستند؟
حریرچی: در حد ۱۰۰ و ۲۰۰ بوده و مدت اخیر
مجری: یعنی ۲۰۰ تا دانش‌آموز پس فوت کردند


شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آخوندی:
اعلام کردند که باید حضوری مدارس باز بشود از پانزدهم شهریور و این جالب بود برای ما که خود آقای رئیس‌جمهور در فضای مجازی زنگ مدرسه را زدند ولی بچه‌ها را می گفتند باید حضوری بروند
اما از نظر روحانی مردم مقصرند
مجری: آقای دکتر فکر نمی‌کنید که ما دیگر زیاد داریم هی توپ را در زمین مردم می‌اندازیم


علت چیست؟ چرا به‌این‌جا کشید؟
مقصر کیست؟
مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا
مکرر هشدار می‌دهیم مردم از تردد‌های غیرضروری در خیابان پرهیز کنند اما در مقابل مشاهده می‌کنیم که دولت و وزارت آموزش و پرورش مردم را به هر نحوی به خیابان می‌کشانند


روحانی اما یک آدرس دیگر هم داد
روحانی: آدرس اش کاخ‌سفید در واشنگتن هست


مجلس آخوندی ـ اردشیر مطهری ۶مهر:
آدرس مشکلات کشور کاخ‌سفید نیست بلکه خیابان پاستور و دفتر کار کسانی هست که ۷سال کشور را معطل مذاکره با کاخ‌سفید کرده‌اند
در این سال آخری لااقل روزه سکوت بگیرید آقای رئیس‌جمهور و حرف نزنید


یک عضو دیگر مجلس در وحشت از قیام و آتشی که از صدای اعتراض مردم برمی‌خیزد گفت:
مجلس آخوندی ـ احسان ارکانی ۶مهر
آقای روحانی آقای قالیباف مردم مچاله شدند مردم گلایه دارند بشنوید صدای گلایه‌های این ملت را


مطالب مرتبط


همدلی : زنگ غیرحضوری کلاس حضوری و روحانی وقیح


نمای روز ـ آدرس، کاخ‌سفید یا پاستور ؟

لطفا به اشتراک بگذارید: