انیمیشن طنز سیاسی فینیتو - این قسمت از کجا معلوم

از کجا معلوم - انیمیشن طنز سیاسی فینیتو


گشایش اقتصادی که روحانی آنرا چندی پیش مطرح کرد و در بوق و کرنا نمود را روزنامه حکومتی سیاست روز،


چهارشنبه ۲۲ مردادماه زیر سؤال برد و نوشت: محتوای این گشایش چیست؟ که در نهایت معلوم شد


موضوع و محتوای این خبر مرتبط با فروش «اوراق سلف نفتی» است!


این روزنامه وضعیت ساختاری اقتصاد را زیر ضرب برد و موضوع گشایش را سراب دانسته و


نوشت: اقتصاد کشور اشکالات مهم ساختاری دارد و تا این ساختار تغییر نکند و تحولی در آن به‌وجود نیاید


هرگز به «گشایش» نخواهیم رسید.


سیاست روز دلایل این عدم گشایش را بیان کرد و نوشت: دهها دلیل مهم دیگر که در این اقتصاد و نظام اقتصادی کشور وجود دارد هرگز شاهد گشایش و تحول اساسی در زندگی مردم نخواهیم بود. ممکن است یک یا دو اقدام رفرمیستی بتواند برای چند صباحی سر مردم را گرم نماید (مانند شرایط این‌روزهای بازار بورس) اما در درازمدت هیچ چیزی عاید مردم نخواهد شد.


این روزنامه نوشت: گشایش و تحول در زندگی مردم امری نیست که یک‌شبه و با یک فرمان در زندگی مردم رخ دهد و این‌که بخواهیم با طرح‌ها و خبرهای التهاب آفرین افکار عمومی را به سمتی هدایت کنیم که فراموش کنند دولت امسال بیش از۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد!


سیاست روز هم‌چنین نوشت: این‌که سران قوا بخواهند و بنشینند و این مجوز را به دولت بدهند که «آینده فروشی کند» و پول‌هایی را «پیش خور» نماید، کجایش گشایش و تحول است؟ آیا سران قوا به این نکته اندیشیده‌اند که با این تصمیم غیرمترقبه، خطرات اجتماعی و امنیتی را پیش روی دولت بعدی قرار می‌دهند و فکر نکرده‌اند نباید برای فراز از مهلکه امروز، آینده را به مخاطره انداخت!


مطالب مرتبط


انیمیشن طنز سیاسی عکس روی جلد – فینیتو – خامنه ای روحانی


از کجا معلوم گشایش اقتصادی در کار نخواهد بود! 

لطفا به اشتراک بگذارید: