خامنه‌ای:جنگ طراوت است!

خامنه ای در سالگرد شروع ضد میهنی گفت : «  دفاع مقدس برای ملت ایران برکات، بشارت‌ها، پیشرفت‌ها و طراوت‌هایی به ارمغان آورد»


برکات دفاع مقدس !


گفت عظما که جنگ هشت ساله


همچنان دلپذیر و با حاله


بهر ما منبع بشارت بود


هشت سالش پر از طراوت بود


برکاتش بسی  فراوان است


پخش اندر تمام  ایران  است


ارمغانی که داشت و دارد آن


آدمی می‌شود از‌ آن حیران


از دو میلیون نفر که شد کشتار


یا که معلول و موجی و بیمار


کودکان را به روی مین بردن


  با کلید بهشت بر گردن


شهرها روز وشب مُصیبتگاه


ماتم و اشک و ضجّهٔ جانکاه


بانگ «آّهنگران»‌و وصف «شهید»


نوحهٔ مرگ موسیقیِ جدید


شهرهایی که درب و داغان شد


سه هزار روستا که  ویران شد


میلیونها نفر شد آواره


دربدر بی پناه و بیچاره


این همه مرگ و رنج و درد و غم


قیمت  «رفع فتنه از عالم»


اینچنین است «بشارت» شیطان


که تجلی نموده در شیخان


-------------------


گفت رندی به حضرت رهبر


ای ولیِ فقیهِ افسونگر


فقر و مرگ و فنا  و ویرانی


برکت بود برای ایرانی ؟


نامقدس ، کثیف ، ضد وطن


جنگ منحوس شیخِ اهریمن


«برکات»‌ و «بشارت»‌ آن جنگ


نیست چیزی بجز خیانت و ننگ


آنچه باید بشارتش را داد


روزِ از ریشه کندن  بیداد


روزِ از پا فکندن دشمن


جشنِ فتح و رهایی میهن


 گودرز -  ۲ مهر ۹۹


مطالب مرتبط:


لطفا به اشتراک بگذارید: