نا امن کردن فضا برای بی حجابها !

تهدیدات نمایندگان خامنه‌ای زمینه‌ساز سرکوب مجدد وحشیانه زنان در ایران


روز جمعه ۱۱مهرماه، آخوند جنایتکار یوسف طباطبایی، نماینده خامنه‌ای در اصفهان، خواهان ایجاد ناامنی برای زنان میهنمان تحت عنوان آخوندساخته بدحجابی شد و گفت:


«باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به‌راحتی در خیابان‌ها و پارک ها هنجارشکنی کنند... باید در خصوص هنجارشکنی و قانون‌شکنی اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی اعطا شود


نباید ترس داشته باشیم از این‌که اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم، علیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند».


طباطبایی همان جنایتکاری است که اظهارات ۹سال پیش او علیه «زنان بدحجاب»، اسیدپاشی و سرکوب زنان علیه دختران اصفهانی را کلید زد. فاجعه‌ای که آمران و عاملانش هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نگرفتند.


 آخوند ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در خراسان شمالی نیز گفت: نیروهای انتظامی می‌بایست زندگی آشوبگرانی که نیت شوم در اذهان خود دارند را ناامن کنند.


پدیده بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه هم‌چون ویروسی در میان مردم است و باید با آن مقابله کرد... علاوه بر ورود پلیس و قوه قضاییه به امر مقابله با بی‌حجابی، مردم هم باید به این امر ورود پیدا کنند و آمر به معروف و ناهی از منکر باشند. لذا باید در برابر ویروس های غیرکرونایی نیز حساس باشیم.


کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت تهدیدهای نماینده‌های جنایتکار خامنه‌ای را که با موج نفرت و انزجار عمومی مواجه شده است را زمینه‌سازی برای سرکوب بیشتر زنان و دختران میهنمان می‌داند و توجه شورا و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد و کلیه ارگانها و سازمانهای مدافع حقوق زنان و حقوق‌بشر را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم زن‌ستیز آخوندی و حمایت از مبارزه زنان ایران برای آزادی و برابری فرا می‌خواند.


مطالب مرتبط:


تهدیدات نمایندگان خامنه‌ای زمینه‌ساز سرکوب


سرکوب مجدد وحشیانه زنان در ایران


زنان اولین قربانیان حاکمیت ۴۰ساله آخوندها


لطفا به اشتراک بگذارید: